HƠN 16.000 HỘ CHIẾU ĐÃ ĐƯỢC CẤP THÔNG QUA CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ ST KITTS VÀ NEVIS

hon 16.000 ho chieu da duoc cap thong qua chuong trinh dau tu dinh cu st kitts va nevis

Theo Thủ tướng St Kitts và Nevis, ông Timothy Harris, chương trình đầu tư định cư của đảo quốc này đã phê duyệt cho hơn 4.000 đương đơn mới trong vòng 3 năm qua, nâng tổng số hộ chiếu đã được cấp thông qua chương trình lên đến hơn 16.000 hộ chiếu.

Tính đến cuối tháng 12/2015 ước tính có 10.777 hộ chiếu đã được phát hành, tuy nhiên, trên thực tế con số này đã được kiểm chứng lại với 12.496 hộ chiếu được cấp. Như vậy tổng số hộ chiếu được phát hành thông qua chương trình đầu tư định cư St Kitts và Nevis cho đến hiện nay là 16.544, theo thủ tướng Harris.

Chương trình đầu tư định cư này là nguồn thu đáng tin cậy cho quốc đảo này trước và trong quá trình chuyển đổi và phát triển từ năm 2005.

Thủ tướng Harris tin rằng thời gian này thích hợp cho St Kitts và Nevis đánh giá lại cách tiếp cận và giới thiệu chương trình đến các nhà đầu tư nước ngoài.

Để biết thêm thông tin về các mức lựa chọn đầu tư và một số thông tin liên quan đến chương trình đầu tư định cư St Kitts và Nevis, hãy trực tiếp liên hệ với Resident Global thông qua hotline 0902 590 588 hoặc email info@residentglobal.com.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.