Chỉ hai tuần lễ kể từ khi cơ quan phụ trách chương trình Định cư đầu tư của Antigua & Barbuda tuyên bố rằng họ sẽ giảm một khoản đáng kể đối với các chi phí xử lý, Dominica là quốc gia Caribê thứ hai có động thái giảm lệ phí để nâng cao vị trí cạnh tranh của mình trên thị trường này.

Những thay đổi về lệ phí từ phía Chính phủ áp dụng đối với lựa chọn đầu tư bất động sản tại Dominica (không áp dụng phí chính phủ cho phương án đóng góp vào Quỹ) như sau:

_ Đương đơn chính: giảm từ 50,000 đô la Mỹ xuống còn 25,000 đô la Mỹ.

_ Đương đơn chính cùng bạn đời/vợ/chồng: giảm từ 75,000 đô la Mỹ xuống còn 35,000 đô la Mỹ.

_ Gia đình tối đa 4 người, bao gồm cả đương đơn chính: giảm từ 75,000 đô la Mỹ xuống còn 35,000 đô la Mỹ.

_ Gia đình tối đa 6 người, bao gồm cả đương đơn chính: giảm từ 100,000 đô la Mỹ xuống còn 50,000 đô la Mỹ.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.