Trong buổi họp Ngân sách Chính phủ Dominica hàng năm tổ chức thời gian qua, Thủ tướng Chính phủ, Ông Roosevelt Skerrit đã thông báo sẽ không tăng các yêu cầu đầu tư cho Chương trình Định cư đầu tư. Ngưỡng tối thiểu sẽ ở mức 100.000 đô la cho một đương đơn đóng góp vào Quỹ Phát triển Quốc gia (NDF). Do đó, Dominica vẫn được xem là chương trình đầu tư quốc tịch hiệu quả nhất và vẫn giữ vị trí hàng đầu trong danh sách của các nhà đầu tư.

Ông Skerrit tự hào cho biết chương trình Định cư đầu tư đã đem lại hơn 200 triệu đô la Mỹ trong thị trường đầu tư trực tiếp nước ngoài, chứng tỏ khả năng đem lại lợi nhuận của phương án đầu tư thay thế này nhằm thu hút thêm dòng vốn nước ngoài. Các quỹ được tài trợ thông qua Quỹ Phát triển Quốc gia vô cùng quan trọng đối với Dominica vì đã đóng góp một phần không nhỏ trong việc khắc phục hậu quả sau thảm họa cơn bão nhiệt đới Erika, đồng thời hỗ trợ xây dựng lại nền kinh tế tại quốc gia này.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.