cap nhat danh sach nganh nghe dinh cu uc trong thang 6/2018

Bản tóm tắt những cập nhật của nhập cư Úc được liệt kê dưới đây mô tả việc bổ sung và giảm bớt những nghề nghiệp trong danh sách ngành nghề định cư (SOL) cho người lao động nước ngoài.

Tiểu bang Nam Úc

Danh sách ngành nghề định cư của tiểu bang Nam Úc đã được sửa đổi bằng việc bổ sung các nghề nghiệp sau:

  • 272413 – Biên dịch viên
  • 321212 – Thợ cơ khí động cơ diesel
  • 262113 – Quản trị hệ thống
  • 313113 – Quản trị web

Các điều kiện bổ sung của 2 nghề nghiệp hiện có trong danh sách SOL của tiểu bang Nam Úc là:

  • Kỹ thuật viên phần cứng - 313111

- Tiếng Anh: trình độ thông thạo

- Thị thực 489 tạm thời của đương đơn nước ngoài

- Kiểm định bởi cơ quan TRA

  • Nhân viên dịch vụ cho người khuyết tật – 411712

- Đang khan hiếm nhân lực

- Trình độ tiếng Anh thông thạo

- Chỉ có thị thực 489 tạm thời

- Kiểm định bởi cơ quan VETASSESS

Tiểu bang New South Wales (NSW)

New South Wales không có thay đổi nào đối với danh sách ngành nghề định cư của tiểu bang. Tuy nhiên, trong tháng 4 vừa qua, đã có 256 việc làm được phân bổ cho Thị thực subclass 190 và 95 việc làm cho Thị thực 489.

Queensland

Tiểu bang này đã cập nhật danh sách SOL với các nghề nghiệp dưới đây trong tháng 5 vừa qua:

  • Biên dịch viên - 272413
  • Y tá phẫu thuật - 254424

Tiểu bang Victoria

Việc nhập cư vào bang Victoria hiện tại bị tạm ngưng cho đến khi có tin tức cập nhật thêm. Tiểu bang Victoria đã đề nghị 278 đề cử Thị thực Subclass 190 vào tháng 4 vừa qua.

Tiểu bang Tasmania

Các nghề nghiệp dưới đây đã bị xóa khỏi danh sách SOL của tiểu bang Tasmania:

  • Dược sĩ bán lẻ - 251513
  • Dược sĩ bệnh viện - 251511

Vùng Bắc Úc

Danh sách SOL của khu vực này vẫn giữ nguyên. Lãnh thổ Bắc Úc cung cấp 49 thư mời thông qua Thị thực Subclass 489 và 14 thư mời thông qua các đề cử của thị thực 190.

Vùng Trung Úc

Danh sách nghề nghiệp của Vùng Trung Úc vẫn không thay đổi. Vùng lãnh thổ này đã cung cấp 100 đề cử thông qua Thị thực Subclass 190.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.