cac thay doi doi voi thi thuc uc 2018

Từ việc ban hành Thị thực lao động tạm thời TSS (Temporary Skill Shortage) thay cho Thị thực 457, cho đến việc sửa đổi Danh sách việc làm định cư hay yêu cầu thời gian cư trú bắt buộc bằng thị thực tạm thời để đủ điều kiện thường trú. Hãy cùng xem qua một số thay đổi lớn đối với chính sách định cư Úc năm 2018.

Thị thực 457 sẽ được thay thế bằng Thị thực lao động tạm thời (TSS)

Từ tháng 3 năm 2018, chương trình thị thực 457 hiện tại sẽ được bãi bỏ và thay thế bằng một chương trình hoàn toàn mới – Thị thực TSS.

Thị thực TSS gồm 2 loại với thời gian cư trú khác nhau:

  • Short-term Stream: cho phép cư trú 2 năm
  • Medium-term Stream: cho phép cư trú 4 năm

Thị thực TSS loại Short-term Stream chỉ có thể gia hạn một lần và Danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL) sẽ được áp dụng cho người lao động thuộc loại thị thực này.

Thị thực TSS loại Medium-term Stream có thể gia hạn và người lao động sở hữu thị thực này có thể nộp đơn xin thường trú sau 3 năm làm việc tại Úc, khá giống với thị thực 457 hiện tại.

Các quy định đối với 2 loại thị thực TSS đang được thắt chặt:

  • Tăng yêu cầu về kinh nghiệm làm việc
  • Đòi hỏi kĩ năng Tiếng Anh cao hơn
  • Bắt buộc kiểm tra thị trường lao động
  • Đảm bảo quy định về mức lương theo thị trường lao động Úc
  • Yêu cầu kiểm tra nhân cách, chống phân biệt đối xử và tăng cường đào tạo nhân viên

Sửa đổi Danh sách việc làm định cư Úc năm 2018

Danh sách ngành nghề trung và dài hạn (MLTSSL) và Danh sách ngành nghề ngắn hạn (STSOL) đã trải qua nhiều thay đổi vào tháng 4 và tháng 7 năm ngoái.

Mặc dù danh sách MLTSSL sẽ được giữ nguyên, danh sách STSOL (áp dụng cho các loại thị thực tạm thời và ngắn hạn) sẽ tiếp tục thay đổi trong năm nay.

Một số ngành nghề bị loại khỏi danh sách STSOL là Quản lý Nhà hàng - Khách sạn, Quản lý ngành Làm tóc và Làm đẹp, Tư vấn viên tuyển dụng và Nhà xây dựng.

Các nghề như Giảng viên Đại học, Chuyên gia trị liệu tâm lí, Quản lí tài sản, Môi giới bất động sản hoặc Đại diện bất động sản có thể được thêm vào danh sách.

Nghề Phi công cũng có nhiều khả năng được thêm vào Danh sách việc làm định cư trong năm 2018 để bổ sung nhân lực tại Úc.

Dự kiến ban hành quy định về cư trú bắt buộc tại Úc trước khi thường trú và kế hoạch đơn giản hóa hệ thống thị thực từ 99 loại thành 10 loại

Trong năm 2017, Chính phủ đã tổ chức nhiều buổi thảo luận công khai về việc cải tổ hệ thống thị thực Úc.

Chính phủ Úc đã đề xuất nhiều kế hoạch về thị thực bắt buộc tạm thời, quy định người nhập cư phải cư trú tại Úc trong một khoảng thời gian bắt buộc trước khi họ đủ điều kiện được cấp quyền thường trú. Đồng thời, Chính phủ cũng dự kiến giảm thiểu số lượng thị thực hiện tại từ 99 xuống 10 để đơn giản hóa quy trình.

Bộ Di trú đã nhận được 255 ý kiến và khoảng 184 đại diện của các ngành công nghiệp, viện hàn lâm, cộng đồng và chính phủ đã tham dự các buổi thảo luận trên toàn quốc, với hơn 60 đại diện ngành tham gia vào các cuộc hội thảo về cải cách nhập cư.

Vào tháng 12 năm 2017, Bộ Di trú cho biết khoảng 55% ý kiến phản đối quy định thời gian cư trú bắt buộc. Trong số những người ủng hộ quy định này, hầu hết đều ủng hộ khoảng thời gian cư trú bắt buộc trong 2 năm.

88% ý kiến đồng tình với kế hoạch đơn giản hóa, chú trọng vào sự minh bạch khi đi ra quyết định, cắt ngắn thời gian xử lí hồ sơ và một hệ thống dễ hiểu và dễ quản lý hơn.

Bộ Di trú vẫn chưa đưa ra thời gian chính xác nhằm ban hành các cải tổ này. Bộ Di trú cho hay “Đây là một kế hoạch lâu dài nhằm cải thiện dịch vụ của chúng tôi. Hiện tại, sẽ không có bất kì ảnh hưởng nào đến các ứng viên hoặc những người đang sở hữu thị thực. Bước đầu tiên, chúng tôi sẽ lấy ý kiến trên diện rộng về việc cải tạo và xây dựng một hệ thống xử lý thị thực hoàn toàn mới.”

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.