malta tu choi 1 trong 4 ho so dau tu dinh cu

Ông Jonathan Cardona, lãnh đạo chương trình Nhà đầu tư cá nhân Malta (MIIP) cho biết kể từ đầu năm 2014 cho đến nay, chương trình đã từ chối khoảng 24% đương đơn.

Biểu đồ dưới đây thể hiện tỷ lệ hồ sơ của MIIP bị từ chối hoặc rút đơn từ năm 2015-2018

malta tu choi 1 trong 4 ho so dau tu dinh cu

Theo báo cáo hàng năm của Văn phòng quản lý chương trình Nhà đầu tư Cá nhân (ORiip) - tính từ cuối tháng 6 đến đầu tháng 7 - tỷ lệ hồ sơ bị từ chối đã tăng mạnh mỗi năm kể từ khi chương trình được thành lập vào bốn năm trước.

Tỷ lệ hồ sơ bị từ chối đã tăng gấp năm lần kể từ năm 2015

Mặc dù dữ liệu về tỷ lệ này trong khoảng thời gian từ ngày 31/6/2017 đến ngày 1/7/2018 vẫn chưa được công bố rộng rãi, nhưng theo ông Cardona, tỷ lệ này có thể sẽ cao hơn so với mức 22% của năm ngoái, dự đoán sẽ tăng 2%.

Nói cách khác, quy trình thẩm định hồ sơ của Malta đang trở nên chặt chẽ và hiệu quả hơn, tiêu chí để hồ sơ được chấp thuận ngày càng khó hơn.  

Ông Cardona cho biết: “85% công việc mỗi ngày tại văn phòng là thẩm định hồ sơ” do đó MIIP vẫn duy trì tốt các quy trình này dưới sự giám sát chặt chẽ của Ủy ban châu Âu khi đơn vị này đang chuẩn bị một báo cáo về tính hiệu quả của quá trình thẩm định hồ sơ trong các chương trình đầu tư định cư và Thị thực Vàng tại Liên minh châu Âu.

Ông cũng đảm bảo phần lớn đội ngũ thẩm định hồ sơ của văn phòng bao gồm những chuyên viên về rủi ro và đã từng làm việc tại các ngân hàng lớn trước đây.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.