CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ MALTA MỞ RỘNG LỰA CHỌN ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU VÀ BỔ SUNG QUỸ ĐẦU TƯ MỚI

chuong trinh dinh cu malta mo rong lua chon dau tu trai phieu va bo sung quy dau tu moi

Quy định của chương trình Thị thực và Cư trú Malta đã được thay đổi để mở rộng danh sách các khoản đầu tư đủ điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài. Những quy định thay đổi bao gồm các khoản đầu tư có thể được thực hiện trong chứng khoán nợ hoặc vốn chủ sở hữu được liệt kê trong Danh sách chính thức của Sàn giao dịch chứng khoán Malta.

Đầu tư vào các chứng khoán này cũng có thể đạt được thông qua một khoản đầu tư vào các chương trình đầu tư tập thể được cấp phép và có trong danh sách đầu tư này.

Những thay đổi này mang tính tích cực và được kỳ vọng sẽ làm cho chương trình trở nên thu hút hơn vì đương đơn sẽ có nhiều lựa chọn hơn khi tham gia đầu tư nhằm đáp ứng các yêu cầu của chương trình này.

Ngoài ra, cũng như những yêu cầu đầu tư trước đó của chương trình, đương đơn phải đầu tư tối thiểu 250.000 EUR vào cổ phiếu Chính phủ Malta hoặc trong các kế hoạch đầu tư tập thể của Malta, đầu tư ít nhất 85% tài sản của họ vào cổ phiếu Chính phủ Malta, thời hạn tối thiểu là 5 năm.

Sau những thay đổi này có hiệu lực vào tháng 9, các đương đơn sẽ có thể đầu tư vào bất kỳ chứng khoán nợ hoặc chứng khoán vốn nào được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Malta và / hoặc thuộc các kế hoạch đầu tư tập thể đầu tư vào chứng khoán nợ hoặc vốn chủ sở hữu đó.

Các kế hoạch đầu tư tập thể như vậy phải được cấp phép và được liệt kê trong Danh sách chính thức của Sàn giao dịch chứng khoán Malta. Khoản tiền cần đầu tư (250.000 EUR) và kỳ hạn đầu tư phải duy trì trong 5 năm.

Lựa chọn thông minh để đầu tư vào chương trình định cư Malta

Cho đến nay, đã có một số dự án đầu tư tập thể Malta với yêu cầu đầu tư ít nhất 85% tài sản vào cổ phiếu Chính phủ Malta, do đó đáp ứng đủ điều kiện đầu tư của hai chương trình Thị thực – Cư trú Malta và Nhà đầu tư cá nhân Malta.

Bổ sung mới nhất vào dự án này là Quỹ chứng khoán Chính phủ Malta, một quỹ phụ của Kylin Prime SICAV plc. Kylin Prime SICAV plc là một phần của Kylin Prime Group, nhóm các công ty hoạt động trong lĩnh vực đầu tư định cư, cũng như quản lý tài sản, ngân hàng, tín thác và các ngành dịch vụ doanh nghiệp trên toàn cầu.

Sau khi đưa ra những sửa đổi trên, Kylin Prime Group đã khởi xướng quá trình cập nhập chiến lược đầu tư của Quỹ chứng khoán Chính phủ Malta để đảm bảo rằng các nhà đầu tư tận dụng toàn bộ danh sách đầu tư đủ điều kiện của Chương trình Thị thực và Cư trú Malta cũng như danh sách các khoản đầu tư cho phép của Chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta. Bằng cách đầu tư vào quỹ này, các nhà đầu tư sẽ đóng góp gián tiếp vào sự phát triển kinh tế Malta.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.