5 LÝ DO PHỔ BIẾN KHIẾN HỒ SƠ ĐỊNH CƯ MALTA BỊ TỪ CHỐI

5 ly do pho bien khien ho so malta bi tu choi

Theo Bộ trưởng Nhập tịch Malta, bà Hon Julia Farrugia Portelli, các cá nhân có giá trị tài sản ròng cao hơn đang cân nhắc các lựa chọn đầu tư trong việc sử dụng quốc tịch toàn cầu để đảm bảo một tương lai tốt hơn cho gia đình hoặc mở rộng cơ hội kinh doanh của bản thân. Điều này có thể nhìn thấy trên khuôn mặt rạng rỡ của các thành viên trong gia đình khi nhận quốc tịch Malta.

Tuy nhiên, không phải tất cả các đương đơn đều có thể được cấp quốc tịch. Vẫn có một số trường hợp nhà đầu tư nhận thư từ chối từ cơ quan cấp quyền công dân Malta.

Chương trình định cư có tính chọn lọc cao

Chương trình nhà đầu tư cá nhân Malta (MIIP) không chấp nhận tất cả các đương đơn. Trên thực tế, thống kê cho thấy cứ bốn nhà đầu tư thì bị một trong bốn người bị từ chối kể từ khi chương trình được thành lập cho đến nay. Cơ quan quản lý chương trình Nhà đầu tư Cá nhân Malta (MIIPA) tự hào có quy trình thẩm định hồ sơ bốn cấp tiêu chuẩn vàng chỉ chấp nhận những công dân toàn cầu đủ điều kiện nhất.

Ông Jonathan Cardona, Giám đốc điều hành của MIIP cho biết gần đây chương trình đã duy trì tầm quan trọng của việc vận hành một quy trình thẩm định chặt chẽ: “Mục đích của chương trình là lựa chọn hồ sơ cẩn thận thông qua kiểm tra và cân bằng phù hợp, cùng với quy trình xét duyệt nghiêm ngặt.”

Cơ quan xác minh tất cả thông tin do khách hàng cung cấp với nhiều cơ sở dữ liệu, nguồn và cơ quan quốc tế khác nhau để đảm bảo tất cả thông tin là chính xác, quan trọng nhất là giấy tờ về lý lịch tư pháp và nguồn tiền.

Các lý do phổ biến khiến hồ sơ bị từ chối

1. Lý lịch tư pháp

Lý do rõ ràng nhất khiến đương đơn không đáp ứng đủ điều kiện khi có tiền án tiền sử trước đó hoặc là đối tượng tố tụng hình sự.

Những nhà đầu tư có liên quan về chính trị không tự động bị loại ra khỏi MIIP. Tuy nhiên, các đối tượng này sẽ trải qua quá trình thẩm định nghiêm ngặt để đảm bảo nguồn tiền, danh tiếng và sự nhạy cảm của họ đối với quan hệ quốc tế của Malta.

2. Mối đe dọa đối với tình hình an ninh quốc gia

Trường hợp đương đơn nhận thư từ chối khi bị xem là mối đe dọa đối với tình hình an ninh quốc gia tại Malta hoặc bất kỳ quốc gia thành viên nào khác trong khu vực EU.

3. Cung cấp thông tin sai lệch

Các đương đơn khi cung cấp thông tin sai lệch, xuyên tạc hoặc không đầy đủ trong đơn xin nhập quốc tịch Malta sẽ bị từ chối.

4. Nguồn gốc tài sản không rõ ràng

Đối với một số trường hợp nguồn tiền đầu tư và tài sản của đương đơn không hợp pháp, mặc dù đương đơn có thể bị từ chối nếu không đáp ứng được một trong các điều kiện trên, nhưng đơn đăng ký được chấp thuận hay không vẫn phụ thuộc vào khả năng của luật sư đương đơn để làm rõ tại sao hồ sơ nên được chấp thuận. Chỉ cần liệt kê tổng giá trị tài sản ròng của đương đơn là không đủ cho Cơ quan MIIP, và việc của luật sư đại diện là giải thích cách thu nhập được tạo ra và nộp đủ bằng chứng chứng thực các khai báo đó.

5. Lịch sử nhập cư không thuận lợi

Trường hợp này đối với đương đơn bị từ chối cấp thị thực đến một quốc gia Malta có thỏa thuận miễn thị thực.

Trong khi những đương đơn từ chối thị thực có thể bị từ chối, luật pháp cho phép cơ quan Identity Malta vẫn xem xét đơn xin phê duyệt nếu đại diện của đương đơn chứng minh lý do hợp lệ để cấp quốc tịch Malta, bao gồm các trường hợp như từ chối khi cung cấp hồ sơ không đầy đủ.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.