danh gia chuong trinh dau tu dinh cu ireland thang 01/2018

Tháng 1/2018 vừa qua, Văn phòng Di trú và Nhập tịch Ireland (INIS) đã cung cấp Hướng dẫn cho Chương trình Đầu tư Định cư Ireland (IIP). Chương trình IIP được chính phủ Ireland thành lập vào năm 2012 để tạo điều kiện cho công dân và gia đình không thuộc các quốc gia trong Khu vực kinh tế châu Âu (EEA) được lưu trú tại Ireland khi cam kết đầu tư vào quốc gia này.

Bản hướng dẫn mới của chương trình không có nhiều thay đổi quan trọng, thay vào đó quy trình thủ tục sẽ đơn giản hóa và làm rõ một số điều kiện và quyền lợi cho nhà đầu tư của chương trình.

Loại bỏ trái phiếu đầu tư định cư Ireland và các lựa chọn đầu tư hỗn hợp

Trong Hướng dẫn đầu tư tháng 12/2016 có sáu hạng mục đầu tư, hai trong số đó đã bị tạm ngưng - cụ thể là đầu tư trái phiếu và đầu tư hỗn hợp. Trong Hướng dẫn mới vừa phát hành cũng không đề cập đến hai hạng mục này, như vậy chỉ còn 4 loại hình đầu tư bao gồm:

 • Đầu tư doanh nghiệp;
 • Quỹ đầu tư;
 • Tín thác đầu tư bất động sản (REIT);
 • Tài trợ.

Lựa chọn Đầu tư Trái phiếu đã bị loại bỏ cho phép đương đơn đầu tư tối thiểu 1 triệu euro trái phiếu phát hành bởi Ireland (hoạt động thông qua Cơ quan quản lý kho bạc quốc gia) và được bảo lãnh bởi Chính phủ. Đây là lựa chọn an toàn, hữu ích cho nhà đầu tư không hiểu rõ về thị trường đầu tư Ireland và đang tìm kiếm loại đầu tư ít rủi ro.

Lựa chọn đầu tư thứ hai bị loại bỏ là Đầu tư Hỗn hợp, lựa chọn này cho phép nhà đầu tư mua một bất động sản nhà ở có giá trị tối thiểu là 450.000 euro và mua 500.000 euro trái phiếu. Giống như lựa đầu tư trái phiếu, nhà đầu tư chọn hạng mục này muốn đầu tư ít rủi ro và có cơ hội lưu trú tại Ireland.

Dù cung cấp lựa chọn đầu tư hấp dẫn và ít rủi ro cho các nhà đầu tư tiềm năng nhưng hai lựa chọn này đã bị bãi bỏ.

Đầu tư bất động sản

Một số thay đổi khác trong Hướng dẫn đầu tư như bổ sung chi tiết các khoản đầu tư bất động sản tương ứng với điều kiện của chương trình IIP. Mục tiêu chính của chương trình IIP là tạo việc làm ở Ireland, do đó chỉ thúc đẩy thị trường bất động sản không đủ để đáp ứng các tiêu chí của chương trình.

Chương trình IIP không cung cấp các lựa chọn để phát triển hoặc mua bán bất động sản nhà ở, công nghiệp, thương mại, hoặc văn phòng. Các khoản đầu tư của doanh nghiệp tiềm năng đủ điều kiện cho chương trình IIP cũng được đề cập đến. Trong Hướng dẫn đầu tư, các lựa chọn đầu tư hiện có được mở rộng liên quan đến bất động sản như: 

 • Mua bất động sản và đưa vào hoàn thành với hỗ trợ từ các chuyên gia xây dựng và những người tham gia vào xây dựng với mục đích cung cấp nhà ở xã hội;
 • Mua hoặc phát triển các bất động sản công nghiệp, góp phần trong quá trình sản xuất chung hoặc kế hoạch thương mại tương tự, hoạt động mua bán hoặc phát triển này là điều kiện điều hành doanh nghiệp phù hợp với kế hoạch kinh doanh của hồ sơ đăng ký cho Chương trình Đầu tư Định cư Ireland.

Quy trình thủ tục đầu tư định cư rõ ràng

Một số giải đáp về thủ tục cho đương đơn như sau:

 • Tấm séc của ngân hàng tại nước ngoài phát hành không được chấp nhận thanh toán phí đăng ký. Khi đăng ký nộp đơn, đương đơn chỉ có thể trả qua Bưu điện Ireland hoặc rút Bank Draft từ Viện Tài Chính Ireland;
 • Đơn đăng ký ban đầu phải được gửi qua đường bưu điện và gửi qua email đến hộp thư IIP&STEPapplications@justice.ie trước 5 giờ chiều vào hạn chót (xem bên dưới). Các ứng viên sẽ được tư vấn để đảm bảo nộp đủ tất cả các tài liệu hỗ trợ cần thiết tại thời điểm nộp hồ sơ; nếu không đơn đăng ký sẽ không được chấp nhận. Một số hồ sơ sẽ tốn khá nhiều thời gian để thực hiện nên đương đơn cần chuẩn bị trước, ví dụ hồ sơ Lí Lịch Tư Pháp (Evidence of Character).
 • Các quỹ phải được đóng góp bởi tài sản của đương đơn và đương đơn phải có nguồn vốn thích hợp cho chương trình mà không dựa vào bất kỳ khoản vay nào;
 • Trường hợp giấy phép nhập cư của đương đơn chính/nhà đầu tư bị thu hồi bởi INIS, nghĩa là giấy phép của các thành viên gia đình đương đơn ở Ireland cũng bị thu hồi;
 • Trong trường hợp nguồn vốn của đương đơn trích từ số tiền bán tài sản, đương đơn phải có thư xác minh từ cố vấn pháp lý bao gồm chi tiết số tiền nhận được sau khi bán tài sản đã trừ khoản vay hoặc thế chấp. Đương đơn phải đảm bảo cố vấn pháp lý của họ đính kèm thông tin này để đảm bảo hồ sơ đáp ứng đúng yêu cầu.

Bản hướng dẫn cũng đính kèm danh sách giấy tờ cần thiết cho thủ tục nộp hồ sơ. Đương đơn nên kiểm tra kĩ để đảm bảo cung cấp đủ giấy tờ khi đăng ký.

Hồ sơ năm 2018

Hồ sơ nộp cho chương trình IIP chỉ được chấp nhận trong các khoảng thời gian sau đây:

 • Từ ngày 10/01/2018 đến ngày 24/01/2018
 • Từ ngày 14/03/2018 đến ngày 28/03/2018
 • Từ ngày 09/05/2018 đến ngày 23/05/2018
 • Từ ngày 15/08/2018 đến ngày 29/08/2018
 • Từ ngày 10/10/2018 đến ngày 24/10/2018

Tập trung vào các mục tiêu tạo việc làm và phát triển kinh tế ở Ireland

Một số mục tiêu của chương trình IIP mà đương đơn cần ghi nhớ là: tạo việc làm và phát triển kinh tế ở Ireland. Các kế hoạch kinh doanh càng chi tiết càng tốt về việc tạo việc làm của doanh nghiệp và minh họa các kế hoạch cụ thể để đạt được mục tiêu đề ra. Trong bản hướng dẫn, kế hoạch kinh doanh phải được trình bày theo danh mục Đầu tư Doanh nghiệp, chi tiết cách thức đầu tư sẽ sử dụng trong hoạt động phát triển kinh doanh và việc làm tại Ireland. INIS muốn nắm rõ các kế hoạch cụ thể về cách thức các quỹ đầu tư sẽ được sử dụng ra sao để đạt được mục tiêu của chương trình đầu tư định cư Ireland.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.