du an 9 orchard nhan duoc phe duyet don I-924 tu uscis

Dự án 9 Orchard là dự án trùng tu khách sạn nổi tiếng và lâu đời tại khu vực trung tâm Manhattan thuộc thành phố New York. Dự án này đã đáp ứng trực tiếp những mối quan tâm lớn nhất của các nhà đầu tư EB-5 bao gồm:

  • Khả năng nhận Thẻ xanh cao;
  • Khả năng hoàn vốn vào cuối kỳ hạn đầu tư
  • Bộ hồ sơ dự án mẫu đã được Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) phê duyệt.

Cụ thể vào ngày 04/09/2018, Sở di trú Hoa Kỳ (USCIS) đã chấp thuận đơn I-924 của dự án 9 Orchard. Điều này có nghĩa là:

  • USCIS đã xác định rằng Bộ hồ sơ mẫu I-526 của dự án tuân thủ các yêu cầu của Chương trình đầu tư định cư EB-5;
  • Chúng tôi xin trích dẫn nguyên văn từ đơn chấp thuận này: “Theo chính sách của USCIS, các hồ sơ tiếp theo đầu tư vào dự án sẽ được ưu tiên theo quyết định phê duyệt này…”

du an 9 orchard nhan duoc phe duyet don i-924 tu uscis

Hoàn vốn đầu tư

Chúng tôi rất vui mừng khi các Nhà đầu tư và các đơn vị tư vấn EB-5 am tường tiếp tục lựa chọn Dự án 9 Orchard sau khi so sánh với nhiều dự án đầu tư EB-5 khác do:

  1. Các nhà đầu tư EB-5 giữ ưu tiên thu hồi vốn đầu tiên và đảm bảo ưu tiên hàng đầu trên tài sản dự án.
  2. Đơn vị phát triển, công ty DLJ Real Estate Capital Partners, (một công ty tư nhân lớn hoạt động tại Phố Wall với giá trị giao dịch hơn 16 tỷ đô la Mỹ), cho đến nay đã đầu tư hơn 115 triệu đô la Mỹ vốn cổ phần vào dự án và cam kết tiếp tục cấp vốn chi phí của dự án bằng vốn chủ sở hữu của mình (trên 60%) - vốn chủ sở hữu này giữ vị trí ưu tiên sau các nhà đầu tư EB-5.
  3. Tiến trình xây dựng đang được tiến hành, giúp giảm rủi ro trong việc hoàn thành dự án, và dựa trên chi phí xây dựng cho đến nay, ước tính có 882 việc làm đã được tạo ra.
  4. Trung tâm vùng EB-5 United đã có thể thay mặt các nhà đầu tư EB-5 thương lượng “Quỹ Bảo tồn”. Quỹ này yêu cầu tất cả lợi nhuận trước hết phải được bảo lưu riêng cho đến khi đủ toàn bộ khoản vay EB-5 được hoàn trả, trước khi tiến hành chia lợi nhuận bất kỳ cho đơn vị phát triển dự án.

Cơ cấu vốn của dự án

du an 9 orchard nhan duoc phe duyet don i-924 tu uscis

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.