cap nhat so luong thi thuc eb-5 (quy 3/2018)

Tính đến quý 3/2018, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã cấp số lượng thị thực trong năm như sau:

 • Toàn cầu: 7.900
 • Trung Quốc: 4.049
 • Việt Nam: 692
 • Hàn Quốc: 423
 • Ấn Độ: 375
 • Đài Loan: 337

Dự đoán đối với thị thực EB-5 cho công dân Việt Nam:

 • Từ ngày 1/10/2018, bắt đầu thụ lý các hồ sơ nộp tới tháng 1/2016.
 • Tới tháng 3/2019, ngày đáo hạn của các đơn định cư đầu tư từ Việt Nam dự kiến ​​sẽ bị hủy bỏ.
 • Nói cách khác, lịch thị thực tháng 10 dời lại để nhà đầu tư Việt Nam có thể nhận khoảng 700 thị thực mới trong năm tài chính mới. Lịch thị thực tháng 3 sẽ đưa Việt Nam trở lại ngày đáo hạn như Trung Quốc.

Tình hình thị thực hiện tại:

Hạn ngạch thị thực cấp cho mỗi quốc gia (trừ Trung Quốc) là khoảng 700 thị thực mỗi năm. Dữ liệu về số thị thực được cấp trong năm 2018 cho đến nay cho thấy Việt Nam đã gần đạt đến hạn ngạch trong năm, trong khi Hàn Quốc, Ấn Độ và Đài Loan cách hạn ngạch 700 thị thực khá xa. Tổng thị thực cấp cho các nước này trong năm 2017: Việt Nam 471; Hàn Quốc 195; Ấn Độ 174; Đài Loan 188.

Thời gian chờ cấp thị thực của các nhà đầu tư sẽ khác nhau, thay đổi theo ngày ưu tiên (ngày nộp đơn I-526). Ví dụ như các nhà đầu tư Việt Nam nộp đơn I-526 vào tháng 1/2016 có thể đợi gần 3 năm để được cấp thẻ xanh có điều kiện, trong khi những nhà đầu tư Việt Nam nộp đơn I-526 vào tháng 4/2018 sẽ chờ khoảng 6 năm. Thời gian ước tính này dành cho những nhà đầu tư đã nộp đơn chính thức lên hệ thống, không dành cho tất cả các nhà đầu tư Việt Nam. Nếu số lượng hồ sơ I-526 của nhà đầu tư Việt Nam từ năm 2015 đến nay tăng, thì thời gian chờ cấp thị thực của các nhà đầu tư Việt Nam cũng kéo dài hơn. Thời gian chờ cấp thị thực cho nhà đầu tư Việt Nam sẽ được ước tính thông qua hai khoảng thời gian dự đoán bởi chuyên viên xử lý hồ sơ thị thực ở Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và xem xét ngày ưu tiên sẽ rơi vào thời gian nào (ví dụ như nhà đầu tư nộp đơn vào 2015, thời gian chờ ước tính khoảng 2 năm; nộp đơn vào 2017 thì thời gian chờ dự tính là 4-5 năm, nếu nộp vào khoảng đầu 2016 là 3 năm và đầu 2018 là 6 năm).

Một số dự đoán được đưa ra từ một chuyên gia trong ngành:

 • Chương trình trung tâm khu vực sẽ không có thay đổi lớn vào thời hạn ngày 30/9/2018, đồng nghĩa sẽ tiếp tục được kéo dài trong ngắn hạn, như một phần của dự luật tài trợ mới cho năm tài chính 2019.
 • Một dự luật EB-5 khác với ủy quyền dài hạn của trung tâm khu vực và một số chính sách cải cách EB-5 sẽ được đề ra sau cuộc bỏ phiếu tín nhiệm giữa nhiệm kỳ (diễn ra vào tháng 11 năm nay).
 • Tổng số hồ sơ I-526 sẽ giảm dần đến cuối năm 2018 và giảm đáng kể vào năm 2019 do các quy định và ngày đáo hạn trên Lịch thị thực mới.
 • Khi các ngày đáo hạn trên Lịch thị thực mới được áp dụng vào năm 2019, nhiều người sẽ thể hiện sự ngạc nhiên rằng ngày đáo hạn và thị thực liên quan có hiệu lực chờ đợi những người đã đầu tư trở lại vào năm 2017 và 2018. Nếu ngày đáo hạn thị thực sớm hơn dự kiến là do thời gian phê duyệt đơn I-526 ngắn hơn.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.