CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ QUỐC TỊCH (CIP) LỚN NHẤT LỊCH SỬ: CHƯƠNG TRÌNH CIP CỦA CỘNG HÒA SÍP THU VỀ KHOẢNG 6.6 TỶ EUR

Chương trình Đầu tư Quốc tịch Cộng hòa Síp (CIP) không thường xuyên công bố các bản báo cáo chính thức về lượng ứng viên nhận được quốc tịch hay tổng số vốn đầu tư, thế nhưng họ vẫn đều đặn chia sẻ những thông tin này đến Quốc hội và một số thông tin cần thiết vẫn đến với công chúng.

Theo Bộ Thông tin Cộng hòa Síp, gần đây, ban quản lý chương trình đã thông báo đến Quốc hội rằng tính đến thời điểm hiện tại, khoảng 3.300 hộ chiếu đã được phát hành thông qua chương trình CIP.

Số liệu chính thức cuối cùng được Bộ Tài Chính đưa ra vào tháng 4/2017 cho biết Cộng hòa Síp đã ban hành khoảng 2.000 hộ chiếu và thu về hơn 4 tỷ EUR thông qua chương trình CIP từ khi chương trình bắt đầu vào năm 2013.

Nhìn vào mặt số học, 2.000 hộ chiếu thực tế tương ứng với 2.000 đương đơn chính và chưa tính người đi kèm, bởi vì 4 tỷ EUR chia cho 2.000 hộ chiếu sẽ được 2 triệu EUR, tương đương với yêu cầu đầu tư tối thiểu. Nếu 2.000 hộ chiếu bao gồm những người đi kèm, thì tổng vốn thu về ít hơn 4 tỷ EUR vì mỗi khoản đầu tư 2 triệu EUR sẽ đủ điều kiện cho một gia đình.

Theo báo cáo mới nhất đến Quốc hội, chương trình đã phát hành 3.300 hộ chiếu có nghĩa là theo ước tính 3.300 hồ sơ đã được chấp thuận, bởi vì nếu 2.000 ứng viên chính đã được phê duyệt tính đến 4/2017 thì số lượng hộ chiếu được ban hành đến năm ngoái (bao gồm những người đi kèm) sẽ nằm trong khoảng 6.000 hộ chiếu.

Sau đây là một số giải thích cho việc ước tính này:

  1. Con số 2.000 được báo cáo vào tháng 4 năm ngoái tương ứng với số hồ sơ thay vì số lượng hộ chiếu bởi vì số liệu doanh thu báo cáo cùng kì tương đương khoản đầu tư tối thiểu.

  2. Kể cả khi số lượng người đi kèm trung bình trên mỗi hồ sơ CIP là 1 (ví dụ: 1 đương đơn kèm theo 1 chồng/vợ) thì tổng số lượng hộ chiếu phát hành qua chương trình sẽ là 4.000 tính đến tháng 4 năm ngoái.

  3. Chính vì thế, con số 3.300 được báo cáo mới đây không thể đại diện cho số lượng hộ chiếu thay vào đó là số hồ sơ đã được chấp thuận.

Với những giả định này, chúng ta kết hợp hai tuyên bố chính thức và đưa ra một số kết luận sau:

  1. Cộng hòa Síp đã chấp thuận 1,300 hồ sơ thông qua chương trình này từ tháng 4 năm ngoái.

  2. Tổng vốn đầu tư của chương trình từ tháng 4/2017 xấp xỉ 2.6 tỷ EUR (1.300 ứng viên x 2 triệu EUR), hoặc khoảng 60 triệu EUR/tuần.

  3. Điều đó dẫn đến tổng đầu tư của chương trình kể từ khi thành lập lên tới khoảng 6.6 tỷ EUR.

  4. Vốn đầu tư CIP trong năm 2017 tương đương 16% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của Cộng hòa Síp năm 2016.

  5. Chương trình CIP của Síp là chương trình quốc tịch sinh lời nhiều nhất trong lịch sử, và có số lượng nhà đầu tư nhập tịch đông đảo nhất.

  6. 2.6 tỷ Euro thu về vào năm ngoái cũng cho thấy chương trình này thu về số vốn đầu tư hơn tất cả các chương trình CIP trên thế giới cộng lại.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.