18.971 GIẤY PHÉP CƯ TRÚ ĐÃ ĐƯỢC CẤP TẠI CỘNG HÒA SÍP VÀO NĂM 2017

18.971 giay phep cu tru da duoc cap tai cong hoa sip vao nam 2017

Theo tổ chức thống kê châu Âu Eurostat, trong năm 2017, Cộng hòa Síp đã cấp tổng cộng 18.971 giấy phép cư trú; trong đó, công dân Ấn Độ nhận được 4.710 giấy phép, tương đương 24.8%, công dân Nga nhận được 2.883 giấy phép (15.2%) và cộng dân Nepal là 1.406 giấy phép (7.4%). Tổng số 18.971 tương đương 22.1 giấy phép trên 1.000 công dân đảo Síp, Đây là tỷ lệ cấp giấy phép lưu trú cao thứ hai trong khu vực Liên minh châu Âu (EU), xếp sau Malta (23 giấy phép trên 1.000 công dân).

Hơn nữa, 2.741 giấy phép (14,4%) đã được cấp theo diện đoàn tụ gia đình, 4.923 (26%) cho giáo dục, 8.204 (43,2%) cho diện lao động và 3.103 (16,4%) cho diện nhập cư khác, theo Eurostat.

Trong khi đó, vào năm 2017, khoảng 3,1 triệu giấy phép cư trú đầu tiên được cấp tại Liên minh châu Âu (EU) cho các công dân nước khác không thuộc EU. Con số này tăng gần 4% (tương đương 112.000 giấy phép) so với năm 2016. Diện lao động chiếm gần 1/3 tổng số lượng giấy phép cư trú đầu tiên được cấp tại EU vào năm 2017, diện gia đình chiếm 26%, giáo dục chiếm 17 % và các diện nhập cư khác chiếm 24%. Sự gia tăng này chủ yếu là do số giấy phép cư trú lần đầu cấp cho diện lao động cao hơn (tăng 155.000, tương đương 18%), diện gia đình (tăng 49.000, tương đương 6%) và diện giáo dục (tăng 30.000, tương đương 6%), trong khi số giấy phép được cấp theo các diện nhập cư khác giảm 123.000 (14%).

Vào năm 2017, một trong năm giấy phép cư trú đầu tiên được cấp ở Ba Lan (683.000, tương đương 22% tổng số giấy phép được cấp ở EU), tiếp theo là Đức (535.000, tương đương 17%), Anh Quốc (517.000, tương đương 16%), Pháp (250.000, tương đương 8%), Tây Ban Nha (231.000, tương đương 7%), Ý (187.000, tương đương 6%) và Thụy Điển (130.000, tương đương 4%). So với dân số của mỗi nước thành viên, tỷ lệ giấy phép cư trú đầu tiên cao nhất năm 2017 được ghi nhận ở Malta (23 giấy phép được cấp trên mỗi 1.000 dân), Síp (22), Ba Lan (18), Thụy Điển (13) và Luxembourg (12). Đối với cả khu vực EU, 6 giấy phép cư trú đầu tiên được cấp cho mỗi 1.000 dân trong năm 2017.

Ba Lan là quốc gia xếp hạng cao nhất về số lượng giấy phép cấp cho diện lao động (597.000 giấy phép, tương đương 59% trên tổng số giấy phép cho diện lao động của toàn EU trong năm 2017). Đứng đầu về diện giáo dục là Anh Quốc (180.000 giấy phép, tương đương 34%). Với hơn 100.000 giấy phép mỗi nước, Đức (157.000, 19%), Tây Ban Nha (126.000, 15%), Ý (113.000, 14%) và Anh Quốc (101.000, 12%) là bốn quốc gia thành viên có số giấy phép cao nhất được cấp cho diện đoàn tụ gia đình vào năm 2017. Đức cũng là quốc gia đứng đầu khu vực EU với 277.000 giấy phép (36%) cấp cho diện nhập cư khác, trong đó phần lớn là cho người tị nạn và hỗ trợ (248.000) và các lý do nhân đạo khác (21.000).

Lý do được cấp giấy phép cư trú khác nhau giữa các quốc gia. Trong số 10 nước hàng đầu được cấp giấy phép tại EU vào năm 2017, Ukraine được hưởng giấy phép cư trú chủ yếu theo diện lao động (88% giấy phép cư trú đầu tiên được cấp cho công dân nước này vào năm 2017), Trung Quốc theo diện giáo dục (65%), trong khi công dân Ma-rốc (67%) nhận được giấy phép cư trú chủ yếu theo diện đoàn tụ gia đình. Các lý do khác (bao gồm người tị nạn, bảo vệ con người và nhân đạo) lần lượt chiếm tỷ lệ cao nhất bởi công dân Afghanistan (92%), Iraq (75%) và Syria (71%). 

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.