QUY ĐỊNH MỚI TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO THƯỜNG TRÚ NHÂN NHẬP TỊCH CANADA

quy dinh moi tao dieu kien thuan loi cho thuong tru nhan nhap tich canada

Từ ngày 11 tháng 10 năm 2017, sau khi các quy định trong Dự luật C-6 được thông qua vào tháng 6 năm ngoái, thường trú nhân tại Canada có thể nộp đơn xin nhập quốc tịch dễ dàng hơn và sớm hơn trước đây.

Theo quy định cũ, các thường trú nhân Canada bắt buộc cư trú 4 năm trong vòng 6 năm trước khi nộp đơn. Hiện tại, thời gian cư trú đã được rút ngắn xuống còn 3 năm trong vòng 5 năm. Hơn nữa, thời gian tạm trú tại Canada dưới diện lao động, du học hoặc người được bảo lãnh trước khi xin thường trú có thể được tính một phần vào yêu cầu cư trú bắt buộc, cụ thể, một ngày tạm trú tại Canada sẽ được tính là nửa ngày thường trú, tối đa 365 ngày.

Ngoài ra, kể từ ngày 11 tháng 10, Chính phủ đã loại bỏ yêu cầu ứng viên phải cư trú tại Canada 183 ngày trong 4 năm trên tổng 6 năm trước khi xin nhập tịch như trước đây.

Bộ trưởng Bộ Nhập cư Ahmed Hussen, một người nhập cư đã nhập quốc tịch Canada, nói rằng, "Chúng tôi mong muốn tất cả thường trú nhân tại Canada có thể trở thành công dân. Đó là ước muốn của chúng tôi bởi vì chúng tôi trân trọng quốc tịch Canada và hiểu rằng chúng tôi là một cộng đồng luôn luôn chào đón người nhập cư từ khắp nơi trên thế giới. Và chúng tôi cũng hiểu được tầm quan trọng và vai trò của người nhập cư trong kinh tế, xã hội và đời sống văn hoá của chúng tôi."

Bộ trưởng nhấn mạnh rằng, trừ các ngoại lệ trong trường hợp nhận con nuôi quốc tế, quốc tịch Canada chỉ có thể được cấp sau khi ứng viên trở thành thường trú nhân.

Một số thay đổi trong Đạo luật Công dân cũng có hiệu lực vào ngày 11 tháng 10 năm 2017.

QUY ĐỊNH CŨ

QUY ĐỊNH MỚI

Ứng viên phải cư trú tại Canada trong 4 năm trên 6 năm trước khi nộp đơn xin quốc tịch.

Ứng viên phải cư trú tại Canada trong 3 năm trên 5 năm trước khi nộp đơn xin quốc tịch.

Ứng viên phải khai thuế thu nhập Canada, nếu được yêu cầu theo Đạo luật Thuế thu nhập, trong 4 năm trên 6 năm theo yêu cầu cư trú.

Ứng viên phải khai thuế thu nhập Canada, nếu được yêu cầu theo Đạo luật Thuế thu nhập, trong 3 năm trên 6 năm theo yêu cầu cư trú.

Ứng viên phải cư trú tại Canada ít nhất 183 ngày trong 4 năm trên 6 năm trước khi xin nhập tịch.

Quy định này đã bị bãi bỏ. Ứng viên không cần đáp ứng yêu cầu này.

Thời gian tạm trú tại Canada trước khi trở thành thường trú nhân không được tính vào yêu cầu cư trú khi nhập tịch.

Một ngày tạm trú trước khi trở thành thường trú nhân có thể được tính là nửa ngày vào yêu cầu cư trú khi nhập tịch, tối đa là 365 ngày.

Ứng viên từ 14 đến 64 tuổi phải thi ngôn ngữ và kiến thức khi nhập tịch.

Ứng viên từ 18 đến 54 tuổi phải thi ngôn ngữ và kiến thức khi nhập tịch.

 

Công dân Canada được hưởng tất cả các quyền lợi khi nhập quốc tịch, bao gồm quyền xuất nhập cảnh Canada mà không cần phải tích lũy ngày cư trú, cũng như quyền bầu cử và đảm nhiệm các chức vụ chính trị. Công dân cũng có quyền sở hữu hộ chiếu Canada, một trong những hộ chiếu có giá trị nhất toàn cầu.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.