nhap cu thuc day tang truong dan so canada

Theo Cục thống kê Canada, dân số quốc gia này đã vượt mốc 37 triệu người trong bốn tháng đầu năm 2018, tăng thêm một triệu người trong thời gian kỷ lục, trong đó phần lớn nhờ số lượng người dân nhập cư.

Ước tính sơ bộ từ số liệu thống kê cho biết dân số Canada đạt 37.067.011 người, ghi nhận vào ngày 1/4 /2018.

Chỉ hơn hai năm, dân số Canada tăng từ 36 triệu lên 37 triệu người, đây được xem là mức tăng trưởng nhanh nhất trong thời gian qua. Cơ quan thống kê cũng cho biết nhập cư là cơ sở chính dẫn đến việc tăng trưởng dân số Canada.

Bốn tháng đầu năm 2018 đã chứng kiến ​​kỷ lục mới trong việc gia tăng di cư quốc tế vào Canada với mức tăng 88.120 người. Số liệu này được tính bằng cách cộng thêm người nhập cư, người di dân trở về và cư dân không phải thường trú nhân, và trừ đi người di cư và di cư tạm thời.

Nếu chỉ xét riêng số lượng nhập cư trong bốn tháng đầu năm nay, Canada đã chào đón 79.951 người so với 72.795 vào năm trước.

Tăng trưởng dân số tự nhiên đạt mức thấp lịch sử

Canada ghi nhận mức tăng dân số tự nhiên (tỷ lệ sinh trừ tỷ lệ tử) là 15.037 người trong bốn tháng đầu năm 2018. Cục thống kê Canada cho biết đây là mức thấp lịch sử theo số liệu sơ bộ, “chủ yếu vì Canada chưa bao giờ ghi nhận quá nhiều tỷ lệ tử trong cùng một quý.”

Các tiểu bang và lãnh thổ tại Canada ngoài Newfoundland và Labrador đều ghi nhận sự tăng trưởng dân số trong bốn tháng đầu năm 2018.

Ontario, Alberta và Nunavut đều đã vượt qua tỷ lệ tăng trưởng dân số Canada là 0.3%. Cụ thể, Nunavut đã đạt tốc độ tăng trưởng 0.7% trong khi Ontario và Alberta có tốc độ tăng trưởng 0.4%.

Theo báo cáo gần đây của Tổ chức nghiên cứu Canada, tỷ lệ nhập cư của Canada cần phải tăng lên 1% so với tổng dân số vào năm 2030 để nhân rộng tốc độ tăng dân số trong những năm gần đây và đảm bảo tăng trưởng lực lượng lao động và tăng trưởng kinh tế.

Vào tháng 11/2017, chính phủ liên bang Canada đã công bố kế hoạch nhập cư dài hạn mới, mục tiêu sẽ đạt mức 340.000 người thông qua tất cả các chương trình nhập cư vào năm 2020, với tỷ lệ nhập cư là 0.9%.

Mục tiêu nhập cư của Canada cho năm 2018 là 310.000 người, tương ứng với tỷ lệ 0.84% tổng dân số.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.