ĐIỂM CRS CÓ THỂ SỤT GIẢM NHẰM ĐẢM BẢO TĂNG SỐ LƯỢNG THƯ MỜI ĐỊNH CƯ CANADA TRONG NĂM 2018

Điểm số CRS tối thiểu mà ứng viên cần đạt được dự đoán sẽ tiếp tục giảm trong thời gian sắp tới do số lượng Thư mời định cư Canada sẽ phải được phát hành nhiều hơn trong năm 2018 này. Điểm CRS thấp nhất được ghi nhận trong năm nay là 441 điểm.

Canada đã đặt mục tiêu nhập cư năm 2018 cao hơn những năm trước. Do đó, chương trình Express Entry sẽ phát hành nhiều Thư mời định cư Canada hơn trong năm nay để đạt được mục tiêu tăng số người dân nhập cư vào Canada.

Trong bốn tháng đầu năm 2018, số lượng Thư mời định cư Canada được phát hành nhiều hơn so với cùng kỳ năm ngoái. Chỉ tiêu nhập cư năm 2018 cho thấy số lượng nhóm nhập cư kinh tế sẽ được chấp thuận cũng nhiều hơn năm trước.

Vì vậy, số lượng Thư mời định cư được phát hành trong năm 2018 có khả năng nhiều hơn số lượng Thư mời phát hành trong năm 2017. Nếu số lượng Thư mời định cư tăng thì điểm CRS tối thiểu mà ứng viên cần đạt được sẽ giảm. Tuy nhiên, các dự đoán trên có thể thay đổi trong trường hợp số lượng hồ sơ gửi đến cho chương trình Express Entry tăng mạnh. Lượng hồ sơ càng nhiều thì điểm CRS sẽ tăng để giảm bớt số lượng Thư mời định cư.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.