CHÍNH PHỦ CANADA LÊN KẾ HOẠCH TĂNG LƯỢNG DÂN NHẬP CƯ NÓI TIẾNG PHÁP NGOÀI VÙNG QUEBEC

chinh phu canada len ke hoach tang luong dan nhap cu noi tieng phap ngoai vung quebec

Theo kế hoạch của tỉnh và liên bang, dự kiến đến năm 2023, 4,4% số dân nhập cư ngoài vùng Quebec sẽ sử dụng tiếng Pháp là ngôn ngữ chính.

Chính sách liên kết mới giữa chính phủ liên bang, tỉnh và các vùng lãnh thổ của Canada được thiết lập với mục đích nâng số lượng người nhập cư sử dụng tiếng Pháp đang định cư tại Canada ngoài vùng Quebec.

Trong cuộc họp vừa qua vào ngày 02/03/2018, các bộ trưởng liên bang, tỉnh và vùng lãnh thổ sẽ chịu trách nhiệm về vấn đề nhập cư và phát triển cộng đồng Pháp ngữ tại Canada.

Kế hoạch đề ra mục tiêu đến năm 2023 dân nhập cư sử dụng tiếng Pháp sẽ chiếm 4,4% tổng số dân nhập cư ngoài vùng Quebec.

Bản kế hoạch khẳng định “Cộng đồng Pháp ngữ nhập cư sẽ đóng góp vào sự lớn mạnh và phồn thịnh của Canada và góp phần phát triển sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ. Họ cũng đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cộng đồng Pháp ngữ và cộng đồng Acadia trên khắp Canada, đồng thời đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và giúp Canada tiếp tục là quốc gia song ngữ".

Bản kế hoạch cũng nhấn mạnh tỷ lệ dân số Canada ngoài vùng Quebec sử dụng tiếng Pháp làm ngôn ngữ chính đang giảm dần và Chính phủ cần nỗ lực hơn nữa nhằm đảo ngược tình thế này.

Hàng năm, số lượng người nói tiếng Pháp định cư tại Canada ngoài vùng Quebec tăng từ 850 người trong năm 2003 lên 2.400 người năm 2017.

Ba mục tiêu chính

Kế hoạch đã đưa ra một số đề xuất nhằm đẩy mạnh sự hợp tác của Chính quyền liên bang, tỉnh và lãnh thổ để tăng số lượng dân nhập cư sử dụng tiếng Pháp và tăng cường sự thúc đẩy, lựa chọn, hòa nhập và duy trì cộng đồng Pháp ngữ ở Canada ngoài vùng Quebec.

Ba mục tiêu của bản kế hoạch là:

  • Tăng số lượng dân nhập cư nói tiếng Pháp vào Canada ngoài khu vực Quebec;
  • Tăng tỷ lệ người Pháp ngữ nhập cư trong thị trường lao động địa phương;
  • Tăng tỷ lệ tham gia của nhóm người này trong các hoạt động cộng đồng và mạng lưới xã hội.

Một số đề xuất cụ thể để đạt được các mục tiêu này:

  • Nâng cao nhận thức về các cơ hội, lộ trình nhập cư và dịch vụ định cư đối với các ứng viên nói tiếng Pháp;
  • Tăng cường tuyển dụng người nhập cư nói tiếng Pháp;
  • Tăng nhận thức và khả năng tiếp cận đối với các dịch vụ tiếng Pháp
  • Đa dạng hóa và phát triển các cộng đồng Pháp ngữ.

Một số hoạt động hợp tác giữa hai cấp chính quyền bao gồm tăng cường quảng bá các chương trình định cư Canada trên toàn thế giới và tối ưu hóa các công cụ điện tử để thu hút những người nhập cư nói tiếng Pháp.

Ông Ahmed Hussen, Bộ trưởng Bộ nhập cư Canada cho biết “Chính phủ liên bang luôn sẵn sàng hỗ trợ xây dựng và phát triển các cộng đồng Pháp ngữ trên khắp Canada, một phần thông qua tăng số lượng người nhập cư nói tiếng Pháp”.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.