CHÍNH PHỦ CANADA CHI 1.050 TRIỆU ĐÔ CHO LĨNH VỰC NHẬP CƯ

chinh phu canada chi 1.050 triệu đô cho lĩnh vực nhập cư

Thủ tướng Canada Justin Trudeau cho biết Chính phủ Canada dự kiến chi khoảng $1.050 triệu trên tổng ngân sách năm 2018 cho lĩnh vực nhập cư. Ngân sách liên bang sẽ giải ngân số quỹ này thông qua nhiều kênh khác nhau. Tổng số quỹ $1.050 triệu sẽ được sử dụng để hỗ trợ sự phát triển và đảm bảo bình đẳng giới trong chính sách dài hạn về định cư Canada. Dưới đây là chi tiết phân bổ quỹ:

Tăng hạn ngạch nhập cư – $440 triệu

Chính phủ Canada đã phân bổ khoảng $440 triệu để tăng lượng người nhập cư trên tổng thể trong 3 năm tới. Số quỹ này sẽ được phân chia đến các cơ quan thuộc Chính phủ nhằm hỗ trợ phát triển nhiều dịch vụ và các chương trình định cư khác nhau.

Hỗ trợ phụ nữ nhập cư - $32 triệu

Ngân sách đã phân bổ $32 triệu cho nhiều chương trình khác nhau nhằm khuyến khích bình đẳng giới và hỗ trợ nữ giới. Số quỹ tài trợ ban đầu sẽ dành cho việc hỗ trợ các phụ nữ nhập cư nằm trong nhóm thiểu số đáng chú ý. Người nhập cư có thể gặp khó khăn khi tìm việc làm tại Canada, kể cả nữ giới.

Củng cố trình độ Tiếng Anh và Tiếng Pháp - $400 triệu

Tìm việc làm tại Canada sẽ trở nên dễ dàng hơn rất nhiều nếu người nhập cư thông thạo một trong hai quốc ngữ của Canada – Tiếng Anh và Tiếng Pháp. Do đó, $400 triệu sẽ được phân bổ trong 5 năm kế tiếp nhằm hỗ trợ cho Kế hoạch Tăng cường Quốc ngữ.

Hỗ trợ Chương trình Thị thực Khởi nghiệp Canada - $4.6 triệu

Chính phủ cam kết chi $4.6 triệu nhằm hỗ trợ phát triển Chương trình Thị thực Khởi nghiệp và tuyên bố rằng số quỹ này sẽ được chi cho việc nâng cao dịch vụ cho khách hàng.

Hỗ trợ người tị nạn - $173 triệu

Chính phủ Canada đã phân bổ $173 triệu để hỗ trợ người tị nạn vì lượng người tị nạn tại Canada đã tăng đột biến trong năm 2017.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.