CẮT GIẢM NHẬP CƯ THEO CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ QUEBEC TỚI 65% VÀO NĂM 2019

cat giam nhap cu theo chuong trinh dau tu dinh cu quebec toi 65% vao nam 2019

Là một phần trong kế hoạch giảm số lượng nhập cư vào tỉnh bang, chính phủ Quebec đang cắt giảm số lượng đương đơn của Chương trình đầu tư định cư Quebec (QIIP), thay vì cấp Chứng nhận được của Québec (CSQ) cho 5.900 nhà đầu tư và thành viên gia đình, giảm xuống ít nhất là 2.100. Mặc dù hạn ngạch QIIP không thay đổi ở mức 1.900 một năm nhưng thời gian chờ đợi để được cấp quyền thường trú tại Canada chắc chắn sẽ tăng lên rất nhiều.

Chính phủ Quebec mới đã bắt đầu thực hiện việc cắt giảm nhập cư như đã hứa trong chiến dịch bầu cử và có kế hoạch giảm 25% tổng số nhập cư vào năm tới, đưa con số này giảm từ mức ước tính 50.000-53.000 vào năm 2018 xuống còn 40.000 vào năm 2019.

Trong năm 2018, 50.000-53.000 người nhập cư thuộc một trong ba nhóm sau: diện đóng góp kinh tế, diện đoàn tụ gia đình và tị nạn.

Vì nhập cư diện đoàn tụ gia đình và tị nạn thuộc chính phủ Liên bang, Quebec sẽ cần phải đàm phán cắt giảm hai nhóm này với chính quyền Ottawa. Do đó, theo dự kiến nhóm nhập cư kinh tế (qua đó Quebec thực hiện quyền tự chủ lớn hơn) sẽ chịu trách nhiệm cho việc cắt giảm. Các loại hình kinh doanh, chủ yếu bao gồm các nhà đầu tư, có thể chiếm đến 65%.

Một sự khác biệt phải được thực hiện giữa những người nhập cư “đã được chọn” và người “được chấp nhận”.

Quebec “chọn” bằng cách cấp CSQ cho một số người nhập cư kinh tế nhất định mỗi năm, giới thiệu để được cấp quyền thường trú tại Canada. Sau đó, chính phủ Liên bang phải xem xét và “chấp nhận” bằng cách cấp thường trú cho những người có CSQ.

Sự khác biệt quan trọng là lý do những người nhập cư được chọn bởi chính quyền Quebec phải đợi hàng tháng hoặc nhiều năm trước khi được chính phủ Liên bang chấp thuận và nhận thẻ thường trú.

Lựa chọn

  • Người lao động có trình độ: từ 12.500 đến 15.000 người
  • Người nhập cư diện kinh doanh: từ 2.100 đến 2.800 người
  • Những người nhập cư kinh tế khác: từ 600 đến 800 người
  • Người tị nạn được chọn ở nước ngoài: từ 4.500 đến 5.500 người
  • Những người nhập cư khác: từ 500 đến 700 người

Chính phủ Quebec sẽ cắt giảm lựa chọn doanh nhân - trong đó phần lớn là nhà đầu tư nhập cư - từ 5.900 doanh nhân và người phụ thuộc của họ trong năm 2018 xuống còn 2.100-2.800 vào năm tới, giảm 47-65%.

Số lượng nhập cư

Trong kế hoạch của mình, Bộ trưởng di trú mới nhậm chức của Quebec có kế hoạch giảm số lượng nhập cư kinh tế xuống còn 21.700-24.300 cho năm 2019. Giảm từ 29.200-31.200 người được chấp thuận vào năm 2018.

  • Số lượng người lao động có trình độ sẽ trải qua một sự sụt giảm nhanh chóng, từ 24.300-25.900 người trong năm 2018 đến ước tính 18.000-20.100 người trong năm 2019.
  • Những đối tượng nhập cư diện kinh doanh, bao gồm các nhà đầu tư, doanh nhân và những người tự làm chủ, sẽ giảm từ 4.000-4.300 người trong năm 2018 xuống còn từ 3.100 đến 3.400 người theo kế hoạch vào năm 2019.

Điều này có nghĩa gì đối với Chương trình Nhà đầu tư Nhập cư Quebec

QIIP có ba bước riêng biệt cho chương trình của nó:

  1. Đơn đăng ký: 1.900 đương đơn chính (hạn ngạch hàng năm)
  2. Lựa chọn: 2.100 đến 2.900 cá nhân (cho năm 2019) trong danh mục doanh nghiệp
  3. Nhập học: 3.100 đến 3.400 cá nhân (cho năm 2019) trong danh mục kinh doanh

Có khoảng 3,4 người trong mỗi gia đình nhà đầu tư nhập cư chiếm tỷ lệ cao của nhóm nhập cư diện kinh doanh.

Chính phủ mới sẽ không thay đổi hạn ngạch hiện tại là 1.900 hồ sơ và các nhà đầu tư vẫn có thể nôp đơn đăng ký và đầu tư như trước đây.

Nhưng kể từ khi giữ nguyên hạn ngạch, Chính phủ Quebec đã quyết định giảm hơn 50% số lượng CSQ mà họ đưa ra, hồ sơ tồn đọng CSQ sẽ tăng mạnh.

Nếu đánh giá về thời gian xét duyệt hồ sơ hiện tại, việc chờ đợi của CSQ sẽ tăng hơn gấp đôi do sự thay đổi về chính sách này.

Tuy nhiên, thời gian chờ đợi cho thường trú nhân liên bang Canada có thể rút ngắn trong vòng một vài năm, vì tỷ lệ nhập cư vẫn lớn hơn so với tỷ lệ được chọn.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.