CANADA TIẾN HÀNH ĐỢT RÚT THĂM EXPRESS ENTRY LỚN NHẤT NĂM 2018

canada tien hanh dot rut tham express entry lon nhat nam 2018

3.750 thư mời được cấp cho các ứng viên nhập cư Express Entry với số điểm từ 451 trở lên

Chính phủ Canada đã tiến hành đợt rút thăm Express Entry lớn nhất năm 2018 vào ngày 13/6 vừa qua, phát hành 3.750 thư mời để nộp đơn xin thường trú tại Canada cho các ứng viên có Điểm số hệ thống xếp hạng toàn diện (CRS) là 451 điểm hoặc cao hơn.

Trước khi 3.750 Thư mời định cư (ITA) được phát hành trong vòng gửi thư vừa qua, đợt rút lớn nhất của chương trình Express Entry năm 2018 đã cấp 3.500 thư mời.

Bộ Di trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) đã sử dụng nguyên tắc tất toán trong đợt rút này. Thời gian tất toán là ngày 21/07/2017. Nghĩa là tất cả các ứng viên có điểm CRS là 451 điểm hoặc cao hơn nộp hồ sơ trước thời gian tất toán sẽ nhận được thư mời định cư.

Số lượng Thư mời định cư được phát hành trong mỗi đợt rút tăng dần trong suốt năm 2018. Hai đợt rút đầu tiên trong tháng 1/2018 đã phát hành 2.750 Thư mời định cư mỗi vòng rút, bốn đợt rút tiếp theo trong tháng 2 và tháng 3 lần lượt là 3.000 thư mời mỗi vòng, 3.500 thư mời trong mỗi đợt rút diễn ra trong tháng 4 và tháng 5.

Quy mô của các đợt rút tăng là do mục tiêu nhập cư trong năm 2018 của Canada cao hơn so với năm 2017. Mục tiêu nhập cư 2019-2020 cũng tiếp tục tăng trong tương lai.

Mục tiêu nhập cư 2018 của Chính phủ Canada là 74.900 người dân nhập cư theo ba nhóm nhập cư kinh tế được quản lý thông qua hệ thống Express Entry - Nhóm Người lao động chuyên môn cao, Người lao động thị trường văn phòng, Người lao động thị trường cơ bản. Mục tiêu nhập cư đặt ra cho năm 2019 là 81.400 người.

Biểu đồ dưới đây cho thấy mặc dù mục tiêu nhập cư 2018 và 2019 cao hơn năm 2017, tuy nhiên số lượng Thư mời định cư được phát hành từ đầu năm 2018 cho đến nay ít hơn so với cùng kỳ năm ngoái.

canada tien hanh dot rut tham express entry lon nhat nam 2018

Trong khi quy mô các đợt rút lớn hơn có thể làm giảm điểm CRS tối thiểu, thời gian giữa các đợt rút cũng là một yếu tố quan trọng có thể ảnh hưởng đến điểm số.

Đợt rút thăm này là vòng gửi thư tiếp theo sau đợt rút thăm vào ngày 23/5 vừa qua và một đợt rút riêng vào ngày 30/5. Điểm số CRS tối thiểu trong đợt này đã tăng lên, thời gian diễn ra đợt rút là ba tuần so với đầu năm là hai tuần.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.