CANADA MỞ RỘNG MỤC TIÊU NHẬP CƯ ĐẾN CUỐI NĂM 2021

canada mo rong muc tieu nhap cu den cuoi nam 2021

Canada đang gia tăng các mục tiêu nhập cư vào năm 2019 - 2020 và sẽ mở rộng kế hoạch nhập cư đến năm 2021, thiết lập 1.3 triệu thường trú nhân mới trong khoảng thời gian từ năm 2018 đến năm 2021.

Những thay đổi đã được đề cập đến trong báo cáo năm 2017 của Bộ Di Trú, Tị nạn và Quốc tịch Canada (IRCC) cho Quốc hội được công bố vào ngày 31/10. Báo cáo trùng với kỷ niệm đầu tiên của kế hoạch cấp nhiều năm ban đầu của IRCC, được đưa ra nhằm hướng dẫn Kế hoạch nhập cư của Canada từ năm 2018 - 2020.

Gia tăng mục tiêu và kéo dài kế hoạch nhập cư thêm một năm nữa tại Canada để chào đón hơn 1.3 triệu người nhập cư mới thông qua các chương trình nhập cư diện đóng góp kinh tế, diện bảo lãnh gia đình và các diện khác từ năm 2018 đến năm 2021.

canada mo rong muc tieu nhap cu den cuoi nam 2021

Mục tiêu nhập cư từ năm 2017-2021

Nguồn: cicnews

Kế hoạch nhập cư 2019-2021 mới kêu gọi gia tăng số lượng người nhập cư tăng dần mỗi năm lên tới 350.000 người vào năm 2021. Các mục tiêu vào năm 2019 và 2020 ban đầu được đặt ra lần lượt ở mức 330.000 và 340.000 người, hiện đã được tăng lên 330.800 và 341.000 người.

"Theo kế hoạch gia tăng nhập cư này, Canada sẽ thu hút nhiều người lao động có tay nghề và chuyên môn cao đối với nền kinh tế trong nước, đồng thời giúp người nhập cư đoàn tụ với gia đình và người tị nạn bắt đầu cuộc sống mới", theo Bộ trưởng Bộ Di Trú, Tị nạn và Nhập tịch Canada - ông Ahmed Hussen.

Vai trò nổi bật của hệ thống Express Entry và các chương trình đề cử tỉnh bang

Các chương trình nhập cư diện đóng góp kinh tế được quản lý bởi hệ thống Express Entry Liên bang và các chương trình đề cử tỉnh bang tại Canada (PNP) sẽ tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch này, nhằm mở rộng số lượng cư dân tiềm năng qua mỗi chương trình vào năm 2019.

Hệ thống Express Entry quản lý nhóm ứng viên thuộc ba chương trình nhập cư diệ đóng góp kinh tế liên bang Canada – Nhóm lao động chuyên môn cao, Nhóm lao động được đào tạo tay nghề và Nhóm lao động thị trường cơ bản.

Theo kế hoạch nhập cư Canada đến hết năm 2021, gần ¼ trong số 1.3 triệu thường trú nhân dự kiến – tương đương 331.000 người – có thể nhập cư theo ba nhóm nhập cư kinh tế do Express Entry quản lý, dựa trên các mục tiêu hàng năm của từng chương trình.

Trong khi đó, chương trình PNP với mục tiêu 255.100 người nhập cư trong vòng bốn năm, chiếm gần 19% trong tổng số 1.3 triệu người nhập cư dự kiến trong các chương trình.

Các chương trình này cho phép các tỉnh bang và vùng lãnh thổ của Canada tham gia đề cử một số ứng viên nhập cư thường trú mỗi năm dựa trên nhu cầu thị trường lao động trong khu vực.

Trong năm qua, số lượng ứng viên tham gia chương trình PNP tăng từ 18% trên tổng mục tiêu nhập cư năm 2018 đến 20.2% trong năm 2021.

Ông Hussen nhấn mạnh vai trò của PNP trong kế hoạch gia tăng nhập cư của IRCC, lưu ý rằng nó được "phát triển với sự tham vấn chặt chẽ với các tỉnh bang và vùng lãnh thổ, cho phép họ mang lại nhiều người nhập cư hơn thông qua các chương trình được đề cử của tỉnh."

canada mo rong muc tieu nhap cu den cuoi nam 2021

Nguồn: cicnews

Các chương trình nhập cư kinh tế sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc tăng số lượng người nhập cư vào Canada từ năm 2018 - 2021, dự kiến khoảng 60% trong số 1.3 triệu người. Các chương trình khác bao gồm chương trình thí điểm Đại Tây Dương và các chương trình nhập cư kinh tế do tỉnh Quebec quản lý.

Theo ông Hussen, việc mở rộng cánh cửa nhập cư giúp Canada giải quyết những “thách thức” quốc gia này đang đối mặt hiện nay, cụ thể là dân số già và tỷ lệ sinh giảm.

“Gia tăng nhập cư, đặc biệt là trong tầng lớp kinh tế, sẽ giúp duy trì lực lượng lao động, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và thúc đẩy sự đổi mới”, Hussen cho biết.

Tuy nhiên, hiện tại Quebec chưa có mục tiêu nhập cư cụ thể trong kế hoạch này do thời gian của cuộc tổng tuyển cử tại Quebec khiến cho việc cập nhật bị hoãn lại và cần chờ đợi sự tham vấn từ bộ máy chính quyền mới tại tỉnh bang này để có mục tiêu chính xác và phù hợp.

canada mo rong muc tieu nhap cu den cuoi nam 2021

Nguồn: cicnews

Mở rộng nhập cư diện bảo lãnh gia đình

Kế hoạch nhập cư cũng phản ánh cam kết của Chính phủ liên bang đối với đoàn tụ gia đình cho người nhập cư.

IRCC đang mở rộng phạm vi các ứng viên tiềm năng thông qua diện bảo lãnh vợ chồng và con cái trong khi vẫn duy trì các mục tiêu cho năm 2018 - 2020. Mục tiêu cho năm 2021 thông qua diện nhập cư này là 70.000 người.

Bên cạnh đó, các chương trình bảo lãnh cha mẹ và ông bà cũng được IRCC mở rộng phạm vi tiếp nhận hồ sơ nhưng vẫn duy trì các mục tiêu đã được đặt ra cho năm 2019 và 2020 (tương ứng là 20,500 và 21.000 người). Mục tiêu của chương trình này vào năm 2021 được đặt ở mức 21.000 người.

Việc Canada kéo dài kế hoạch nhập cư là tin tốt dành cho những người tìm kiếm cơ hội bắt đầu một cuộc sống mới tại quốc gia này.

Trong tình hình các nước trên thế giới dường như đang đóng cửa và hạn chế người nhập cư, sự thay đổi trong kế hoạch này nhấn mạnh Canada vẫn là nơi hấp dẫn và còn đem đến hy vọng cho người nhập cư nước ngoài.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.