canada keu goi tang ty le nhap cu

Tổ chức nghiên cứu kinh tế Canada (Conference Board of Canada) cho biết việc tăng số lượng dân nhập cư lên 415.000 người vào năm 2030 sẽ làm giảm tình trạng lão hóa dân số và thúc đẩy nền kinh tế quốc gia.

Theo báo cáo của Tổ chức nghiên cứu kinh tế này, nếu tỷ lệ nhập cư của Canada tăng thêm 1% trên tổng dân số vào năm 2030 sẽ hạn chế những thách thức do dân số già gây ra và góp phần tăng trưởng nền kinh tế trong nước.

Mức tăng 1% này tương đương với 415.000 người nhập cư mới vào Canada, đẩy dân số Canada lên đến 42 triệu người vào năm 2030.

Các thành viên của đơn vị thực hiện nghiên cứu này cho biết: “Dựa trên xu hướng nhân khẩu học hiện nay, mục tiêu tăng tỷ lệ nhập cư lên 1% vào đầu thập niên 2030 sẽ cho phép Canada tái tạo tốc độ tăng trưởng dân số, hỗ trợ thị trường lao động và tăng trưởng kinh tế trong dài hạn.”

Vào tháng 11/2017 vừa qua, chính phủ liên bang Canada đã công bố bản kế hoạch nhập cư dài hạn với mục tiêu 340.000 người nhập cư thông qua các chương trình định cư của Canada vào năm 2020 – tỷ lệ nhập cư là 0.9%. Mục tiêu nhập cư năm 2018 là 310.000 người, tương đương tỷ lệ là 0.84%.

Nền kinh tế Canada giữa tăng và cắt giảm lượng nhập cư

Báo cáo cũng nhấn mạnh lời kêu gọi của Chính phủ Canada, chính quyền các tỉnh, các nhà kinh tế và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp trên toàn quốc về việc gia tăng nhập cư để giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại Canada do tỷ lệ dân số ngày càng già đi.

Mục tiêu tăng 1% tỷ lệ nhập cư được đưa ra trong bản báo cáo vừa qua dựa trên tình hình tài chính của Canada vào thập niên 2030 trong viễn cảnh quốc gia này ngừng đón nhận người nhập cư.

Nếu không có người nhập cư, lực lượng lao động của Canada sẽ bị thiếu hụt, làm giảm tốc độ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm còn 1.3% vào năm 2040 và nhiều khả năng thuế suất sẽ tăng khi số người nộp thuế giảm.

Ít người nộp thuế cũng có thể ảnh hưởng đến mức sống của người dân và tác động đến khả năng tài chính của Canada và các tỉnh để duy trì các dịch vụ công cộng cho người lớn tuổi, đặc biệt là hệ thống y tế.

Người nhập cư đóng vai trò kinh tế quan trọng ở Canada, chiếm phần lớn lực lượng lao động và gần 3/4 tỷ lệ tăng trưởng dân số hàng năm của quốc gia. Tổ chức nghiên cứu kinh tế Canada dự đoán số lượng người nhập cư sẽ chiếm 100% tỷ lệ tăng trưởng dân số hàng năm của Canada vào năm 2034, trong khi tỷ lệ tăng dân số tự nhiên (chêch lệch giữa tỷ lệ sinh và tỷ lệ mất) dự kiến ​​sẽ giảm xuống dưới mức 0.

Tỷ lệ nhập cư 1% vào năm 2030 ước tính sẽ đóng góp 1/3 tỷ lệ tăng trưởng GDP trung bình hàng năm là 1.9%.

canada keo goi tang ty le nhap cu
Tuy nhiên, bản báo cáo cũng đề cập đến mặt tiêu cực đối với sự gia tăng nhập cư nếu Canada không thực hiện các chính sách phù hợp để cải thiện kết quả thị trường lao động của những đối tượng này.

Động thái của chính phủ

Để giải quyết các vấn đề liên quan đến chính sách gia tăng nhập cư, ba khuyến nghị dành cho các nhà hoạch định chính sách của Canada là:

  1. Cải thiện sự hội nhập vào thị trường lao động để người nhập cư có những đóng góp tốt hơn cho nền kinh tế và tài chính của Canada.
  2. Xác định hướng phát triển kinh tế Canada để những người lao động bản địa và người lao động nhập cư có thể tiếp cận nhiều cơ hội việc làm tốt hơn và góp phần nâng cao mức sống của Canada, bao gồm các dịch vụ xã hội như giáo dục, y tế, nhà ở.
  3. Đảm bảo hỗ trợ cho người nhập cư, duy trì sự thống nhất của các chương trình định cư và tạm trú của Canada, và tạo ra “không gian tranh luận mở về những ưu điểm và hạn chế của nhập cư”.

Cải thiện tác động của những người nhập cư thông qua diện bảo lãnh gia đình bằng việc loại bỏ các rào cản thị trường lao động cũng rất quan trọng.

Theo bản báo cáo, thu nhập thấp của các gia đình nhập cư là vấn đề đáng lo ngại cần được giải quyết để nâng cao mức sống người nhập cư, đồng thời giúp Canada hưởng lợi từ nguồn nhân lực này trên thị trường lao động do quốc gia này phụ thuộc vào hỗ trợ nhập cư cho sự phát triển kinh tế.

Ngoài ra, sự thay đổi cơ bản được yêu cầu trong phương thức đánh giá tác động của các gia đình nhập cư là tập trung vào thu nhập cả hộ gia đình thay vì thu nhập cá nhân.

Nhiều người nhập cư được bảo lãnh theo gia đình như cha mẹ và ông bà vẫn có thể đóng góp vào thu nhập hộ gia đình hoặc giữ trẻ. 

Đây là yếu tố cần xem xét chính do Canada vẫn tiếp đánh giá tục phân bổ thành phần nhập cư trong thời gian tới. Canada đã ưu tiên đối tượng nhập cư kinh tế từ giữa những năm 90, nhưng đối tượng nhập cư theo diện gia đình bảo lãnh vẫn được xem như một phần của chính sách phát triển kinh tế.

Những gia đình nhập cư hiện đang có cuộc sống tốt như người dân bản địa, thể hiện qua các số liệu kinh tế như thu nhập hộ gia đình và thu nhập cá nhân của chủ hộ. Các gia đình này cũng mang lại nhiều lợi ích khác như thúc đẩy tỷ lệ lưu giữ dân nhập cư, là yếu tố quan trọng đối với sự gia tăng dân số ở vùng Đại Tây Dương Canada cũng như các tỉnh thành khác.

 

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.