NHÀ ĐẦU TƯ EB-5 CÓ THỂ GIẢM THIỂU MỨC THUẾ HOA KỲ NHƯ THẾ NÀO?

nha dau tu eb5 co the giam thieu muc thue hoa ky nhu the nao

Thông qua chương trình đầu tư định cư Hoa Kỳ EB-5, các nhà đầu tư theo đuổi con đường để có được thẻ xanh Hoa Kỳ và nhập quốc tịch Hoa Kỳ trong tương lai. Tuy nhiên, trong quá trình xin cấp thẻ xanh EB-5, phần lớn các nhà đầu tư thường không nhận thức được rằng họ sẽ phải chịu mức thuế thu nhập và thuế chuyển nhượng đáng kể của Hoa Kỳ. Vậy, thuế Hoa Kỳ là gì, tại sao nhà đầu tư EB-5 cần phải lên kế hoạch thuế Hoa Kỳ trước khi có thẻ xanh và một số cách phổ biến về hoạch định thuế Hoa Kỳ để giảm hoặc loại bỏ các loại thuế này là gì?

THUẾ THU NHẬP HOA KỲ

Trừ khi có hiệp định thuế khác, chủ sở hữu thẻ xanh Hoa Kỳ là đối tượng cư trú tại Hoa Kỳ và phải chịu thuế thu nhập Hoa Kỳ cho đến khi thẻ xanh bị huỷ hoặc bỏ ngang. Quan trọng nhất là nếu một cá nhân là thường trú nhân Hoa Kỳ đang phải chịu thuế thu nhập thì tất cả thu nhập toàn cầu của họ đều phải chịu thuế thu nhập Hoa Kỳ. Điều này đáng lưu ý bởi vì hầu hết các quốc gia chỉ tính thuế thu nhập trong nước còn Hoa Kỳ đánh thuế thu nhập trên toàn thế giới, bất kể các nguồn thu nhập này đến từ quốc gia nào.

Thêm vào đó, một khi nhà đầu tư EB-5 cầm thẻ xanh trong tay, tất cả tài sản ngoài Hoa Kỳ của họ cũng phải chịu thuế thu nhập Hoa Kỳ. Ví dụ, một nhà đầu tư EB-5 sở hữu công ty lâu năm ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ trị giá hàng triệu đô la. Nếu nhà đầu tư đó quyết định bán công ty này sau khi có thẻ xanh Hoa Kỳ thì tất cả lợi nhuận từ việc bán doanh nghiệp đều phải chịu thuế thu nhập liên bang Hoa Kỳ (hiện tại đang ở mức 20%) và cũng có thể phải chịu thuế tiểu bang và nếu nhà đầu tư thường trú tại California thì sẽ phải chịu thêm 13,3% thuế địa phương của California. Tổng cộng mức thuế nhà đầu tư sẽ phải trả là 33,3%.

Nhà đầu tư EB-5 cần lưu ý rằng trách nhiệm thuế Hoa Kỳ được tính dựa trên việc áp dụng các quy tắc thuế, vì thế nhà đầu tư cần chứng minh cơ sở thuế của mình trên mỗi tài sản (ví dụ, ông ta đã chi trả bao nhiêu cho những tài sản này), nếu không cơ sở thuế sẽ được mặc định bằng 0. Nếu cơ sở thuế bằng 0 thì toàn bộ giá bán của tài sản sẽ phải chịu thuế Hoa Kỳ. Điều này sẽ không thành vấn đề nếu toàn bộ lợi nhuận đều kiếm được trước khi nhà đầu tư sở hữu thẻ xanh. Trở lại với ví dụ trước, nếu doanh nghiệp này được bán đi sau khi nhà đầu tư trở thành thường trú nhân, Chính phủ Hoa Kỳ sẽ đánh thuế trên tổng lợi nhuận của giá bán, bất kể lợi nhuận này kiếm được vào thời điểm nào. Trường hợp tương tự sẽ được áp dụng cho tất cả lợi nhuận có được sau khi nhà đầu tư sở hữu thẻ xanh Hoa Kỳ. Quy định này có vẻ khá bất công nhưng đây chính là cách mà Chính phủ Hoa Kỳ đánh thuế doanh thu bán tài sản.

LẬP KẾ HOẠCH THUẾ TRƯỚC KHI NHẬP CƯ HOA KỲ

Vì thế, nhà đầu tư cần phải lên kế hoạch thuế trước khi nhận thẻ xanh nhằm giảm tối thiểu tổng thuế trên tài sản của họ. Bằng cách xử lí tất cả các khoản lợi nhuận mua bán trước khi nhập cư Hoa Kỳ, nhà đầu tư có thể tránh tối đa việc đóng thuế cho các tài sản ngoài Hoa Kỳ của họ. Ví dụ, nhà đầu tư có thể cho tặng tài sản dưới dạng khoản tín thác dài hạn cho người thụ hưởng là công dân Hoa Kỳ hoặc ngoài Hoa Kỳ. Khi báo cáo thuế, các khoản tín thác này có thể được tính là tín thác Hoa Kỳ nếu người thụ hưởng là công dân Hoa Kỳ hoặc tín thác nước ngoài nếu người thụ hưởng không phải công dân Hoa Kỳ. Tuy nhiên, nhà đầu tư sẽ bị đánh thuế trên khoản tín thác nước ngoài nếu nhà đầu tư trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ trong vòng 5 năm kể từ khi thiết lập khoản tín thác, vì thế, sẽ không được hưởng lợi ích thuế từ việc tạo khoản tín thác cho người thụ hưởng ngoài Hoa Kỳ.

Trong thực tế, việc hoạch định thuế trước 5 năm đi định cư thường khá bất hợp lý. Trong những trường hợp này, khách hàng vẫn nên thiết lập khoản tín thác nhằm loại bỏ thuế chuyển nhượng của Hoa Kỳ tính trên các tài sản và lập kế hoạch đầu tư các khoản tín thác sao cho không tạo ra thu nhập chịu thuế Hoa Kỳ thông qua các khoản đầu tư hiệu quả về thuế hoặc chính sách bảo hiểm của Hoa Kỳ cho phép miễn thuế đối với giá trị tích lũy của hợp đồng bảo hiểm. Các cách này sẽ làm giảm đáng kể hoặc hơn thế nữa là tránh hoàn toàn việc đóng thuế thu nhập Hoa Kỳ trong tương lai.

THUẾ CHUYỂN NHƯỢNG HOA KỲ


Theo luật hiện hành, nếu không có hiệp định thuế, bất động sản và tài sản cá nhân hữu hình ở Hoa Kỳ thuộc sở hữu của cá nhân ngoài Hoa Kỳ sẽ phải chịu 40% thuế quà tặng đối với các khoản chuyển nhượng có giá trị trên 14.000 đô la Mỹ (kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 là 15.000 đô la Mỹ) nếu người thụ hưởng không phải là vợ/chồng và trên 149.000 đô la Mỹ (từ ngày 1 tháng 1 năm 2018 là 152.000 đô la Mỹ) nếu người thụ hưởng là vợ/chồng ngoài Hoa Kỳ. Những tài sản tương tự và các loại khác sẽ phải chịu thuế bất động sản 40% trên 60.000 Mỹ nếu sở hữu khi tử vong. Ngược lại, công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ được miễn thuế quà tặng và bất động sản trên các “tín dụng thống nhất” có giá trị dưới 5 triệu đô la Mỹ, được lập chỉ mục lạm phát ở mức 5,49 triệu đô la vào năm 2017 (5,6 triệu đô la vào năm 2018). Nói cách khác, công dân và thường trú nhân Hoa Kỳ được miễn thuế quà tặng hoặc thuế bất động sản đối với tài sản chuyển nhượng có tổng giá trị lên đến 5,49 triệu đô la.

Các khoản quà tặng vượt quá mức miễn thuế quà tặng hàng năm (hiện tại là 14.000 đô la trên mỗi người nhận) cần nộp một Mẫu đơn 709 - Hoàn thuế quà tặng Hoa Kỳ và sử dụng một phần tín dụng thống nhất này. Đáng chú ý là quy định về tín dụng thống nhất dành cho thường trú nhân Hoa Kỳ áp dụng trên tài sản toàn cầu của họ chứ không chỉ tài sản ở Hoa Kỳ. Khái niệm "thường trú" khi tính thuế chuyển nhượng được định nghĩa khác với khi tính thuế thu nhập, điều này làm tăng tính phức tạp vốn có của hệ thống thuế Hoa Kỳ.

Khi tính thuế chuyển nhượng, “thường trú nhân” được định nghĩa là những người có địa chỉ ở Hoa Kỳ, nghĩa là, có mặt tại Hoa Kỳ với ý định lưu trú vô thời hạn vào thời điểm tặng quà hoặc tử vong và khi xin thẻ xanh, nhà đầu tư phải giải trình ý định thường trú tại Hoa Kỳ.

Do đó, một khi nhà đầu tư EB-5 bắt đầu cư trú tại Hoa Kỳ, họ sẽ được xem là thường trú nhân khi tính thuế chuyển nhượng và tài sản toàn cầu của họ sẽ phải chịu thuế chuyển nhượng Hoa Kỳ, mặc dù mức miễn trừ cao hơn sẽ được áp dụng. Điều khả quan chính là nếu nhà đầu tư không được xem là thường trú nhân khi tính thuế chuyển nhượng thì các chuyên gia về thuế vẫn có thể giảm thiểu gần như hoàn toàn mức thuế chuyển nhượng Hoa Kỳ bằng cách lập ra kế hoạch thuế trước khi nhà đầu tư định cư Hoa Kỳ. Nếu nhà đầu tư mua tài sản thông qua một kế hoạch rõ ràng và được quản lí chặt chẽ (thường sẽ bao gồm việc thiết lập khoản tín thác) thì họ có thể tránh đóng thuế chuyển nhượng tài sản qua nhiều thế hệ. Việc này đòi hỏi nhà đầu tư mua các bất động sản thông qua cơ cấu này ngay từ ban đầu. Khác với khoản đầu tư EB-5 (bắt buộc nhà đầu tư phải đứng tên), nếu nhà đầu tư mua tài sản Hoa Kỳ dưới tên của họ thì việc giảm thuế chuyển nhượng Hoa Kỳ sẽ khó hơn nhiều.

Tất nhiên sẽ không có một kế hoạch thuế nhất định nào phù hợp cho tất cả các nhà đầu tư EB-5, vì thế, các nhà đầu tư cần chủ động lên kế hoạch thuế trước khi sở hữu thẻ xanh Hoa Kỳ. Hơn thế nữa, để giảm thiểu thuế một cách tối ưu nhất, cần phải tìm hiểu rõ mục tiêu của nhà đầu tư EB-5 và lập ra một kế hoạch tương ứng. Ví dụ, nếu mục tiêu của nhà đầu tư là nắm giữ tài sản lâu dài thay vì mua bán thì nên tập trung vào một kế hoạch giảm thiểu thuế chuyển nhượng và thuế quà tặng như ví dụ được đề cập ở trên. Ngược lại, nếu mục tiêu của nhà đầu tư là bán tài sản trong thời gian ngắn thì việc lập kế hoạch thuế thu nhập sẽ hợp lý hơn kế hoạch thuế chuyển nhượng. Thông thường, kế hoạch thuế sẽ bao gồm việc thiết lập quỹ tín thác và có thể bổ sung thêm một pháp nhân (thường là dưới dạng công ty hợp danh hoặc công ty trách nhiệm hữu hạn) nhằm sở hữu bất động sản và sau đó sẽ được sở hữu bởi quỹ tín thác khi từ khi thành lập. Nhà đầu tư EB-5 cần từng bước lên kế hoạch giảm thiểu thuế trước khi trở thành “thường trú nhân” Hoa Kỳ. Khi tính toán thuế thu nhập và thuế chuyển nhượng Hoa Kỳ, chuyên gia thuế thường có thể giảm tối đa hoặc loại bỏ những loại thuế Hoa Kỳ này cho nhà đầu tư nhưng chỉ với điều kiện kế hoạch thuế được lập ra trước khi nhà đầu tư trở thành thường trú nhân Hoa Kỳ theo định nghĩa cho mục đích tính thuế.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.