thi thuc nha dau tu tier 1 tang tro lai

Theo số liệu công bố bởi Chính phủ Anh, Thị thực Nhà đầu tư Tier 1 của Anh được phát hành trong năm 2017 tăng so với năm 2016.

Số lượng đương đơn tham gia hai diện thị thực Nhà đầu tư Tier 1 và Doanh nhân Tier 1 đều tăng vào năm 2017, mặc dù vẫn thấp hơn so với năm 2014 là thời điểm trước khi cuộc bỏ phiếu quyết định Brexit diễn ra.

Thị thực Nhà đầu tư Tier 1

Số lượng thị thực được cấp cho đương đơn của diện Nhà đầu tư Tier 1 tăng từ 217 đến 355 thị thực trong năm 2017, tăng hơn 60%. Tuy nhiên số lượng nhà đầu tư được cấp thị thực này vẫn thấp hơn so với 1.172 thị thực đã phát hành trong năm 2014 với số tiền đầu tư tại thời điểm đó là 1 triệu bảng Anh so với hiện tại là 2 triệu bảng Anh.

Thị thực Doanh nhân Tier 1

Trong năm 2017, Thị thực Doanh nhân Tier 1 được cấp cho 983 đương đơn, giảm so với 1.166 thị thực được cấp trong năm 2013, nhưng tăng so với năm 2016. Diện Thị thực Doanh nhân Tier 1 yêu cầu số tiền đầu tư là 200.000 bảng Anh thấp hơn 2 triệu bảng Anh của diện Nhà đầu tư Tier 1. Tuy nhiên, nhà đầu tư của diện thị thực này phải trải qua bài kiểm tra “doanh nhân thực sự”, chỉ có một nửa số hồ sơ được chấp nhận.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.