thi thuc doanh nhan anh quoc tang 23% trong quy 2/2018

Số lượng thị thực doanh nhân Tier 1 do Anh Quốc phát hành trong quý 2/2018 cao hơn 23% so với cùng kỳ năm ngoái (266 so với 217 thị thực).

Trong nửa đầu năm 2018, nhìn chung, số lượng thị thực doanh nhân được cấp tăng 14% so với nửa đầu năm ngoái, thể hiện xu hướng tăng mạnh về số lượng hồ sơ đăng ký tham gia chương trình.

Giống như các chương trình đầu tư Thị thực Vàng, Trung Quốc vẫn là quốc gia dẫn đầu về số lượng nhà đầu tư nộp đơn tham gia chương trình định cư Anh Quốc này, tỷ lệ đương đơn từ quốc gia này tăng từ 17.1% trong quý 2/2017 lên đến 19.5% trong quý 2/2018.

Ngoài Trung Quốc vẫn dẫn đầu về số lượng nhà đầu tư, danh sách 10 quốc gia đầu tư hàng đầu có sự thay đổi trong năm vừa qua. Trong khi Trung Quốc, Hoa Kỳ, Hồng Kông, Ấn Độ, Úc, và Pakistan vẫn nằm trong danh sách vào quý này, Nga, Liban, Iran và Nam Phi bị thay thế bởi Hàn Quốc, Israel, Iraq và Ai Cập. 

thi thuc doanh nhan anh quoc tang 23% trong quy 2/2018

Biểu đồ thể hiện tỷ lệ các nước tham gia đầu tư vào chương trình Thị thực doanh nhân Tier 1 trong Quý 2 năm 2017 và 2018.

thi thuc doanh nhan anh quoc tang 23% trong quy 2/2018

thi thuc doanh nhan anh quoc tang 23% trong quy 2/2018

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.