NHỮNG ĐIỂM KHÁC BIỆT GIỮA THỊ THỰC TIER 1 NHÀ ĐẦU TƯ VÀ THỊ THỰC TIER 1 DOANH NHÂN

Vương quốc Anh là một điểm đến kinh doanh hàng đầu thế giới và liên tục thu hút các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nhân tìm kiếm cơ hội kinh doanh. Vị trí của Vương quốc Anh tại thị trường châu Âu, ngôn ngữ và múi giờ luôn được xem là điểm thu hút chính cho các nhà đầu tư và doanh nhân. Những thương nhân thường phải đối mặt với sự lựa chọn giữa việc nộp đơn xin cấp thị thực Nhà đầu tư và thị thực Doanh nhân và thường phân loại mình là cả nhà đầu tư và doanh nhân.

Thị thực Nhà đầu tư phù hợp với cá nhân có thu nhập cao và sẽ đầu tư tài chính đáng kể ở Anh. Trong khi đó, thị thực Doanh nhân "là thị thực cho những người muốn bắt đầu hoặc đầu tư vào một doanh nghiệp họ sẽ tích cực tham gia vào việc quản lý ở Anh".

Những điểm khác biệt

Mức đầu tư

Mức độ đầu tư ban đầu cho Thị thực Nhà đầu tư và Thị thực Doanh nhân là một trong những điểm khác biệt đáng chú ý nhất. Thị thực Nhà đầu tư quy định một khoản đầu tư ban đầu đáng kể ít nhất là 2 triệu bảng Anh. Nhà đầu tư phải chứng minh đang sở hữu khối tài sản tối thiểu là 2 triệu bảng, dưới sự kiểm soát không hạn chế của bản thân, trong một tổ chức tài chính hợp pháp. Nếu nhà đầu tư không nắm giữ các quỹ bằng đồng bảng Anh, số tiền phải tương đương 2 triệu bảng trở lên.

Mặt khác, Thị thực Doanh nhân yêu cầu đầu tư ban đầu thấp hơn,ít nhất là 50,000 bảng hoặc 200,000 bảng. Theo yêu cầu 50,000 bảng, doanh nhân phải chứng minh họ có quyền sở hữu ít nhất 50.000 bảng trong vốn từ một công ty liên doanh vốn đã đăng ký với Cơ quan Quản lý Tài chính, đnag tìm kiếm vốn tài trợ hoặc từ một quỹ thuộc Chính phủ. Doanh nhân cũng có thể nộp đơn nếu đã đầu tư 50.000 bảng Anh vào một doanh nghiệp ở Anh, miễn là đã đầu tư khoản tiền này dưới 12 tháng trước khi nộp đơn xin thị thực. Theo yêu cầu 200.000 bảng Anh, nhà đầu tư phải có ít nhất 200.000 bảng từ tài sản cá nhân, có bên thứ ba hoặc trong một tài khoản chung với vợ / chồng hoặc bạn đời của đương đơn, với điều kiện vợ / chồng hoặc bạn đời của đương đơn cũng nộp đơn xin cấp Thị thực Doanh nhân.

Tùy chọn đầu tư

Theo Thị thực Nhà đầu tư, đương đơn chỉ được phép đầu tư vào "khoản vay hoặc vốn cổ phần trong hoạt động và kinh doanh các công ty đã được đăng ký tại Vương quốc Anh", miễn là các công ty có trụ sở đăng ký hoặc trụ sở chính tại Anh, có tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp, phải chịu thuế của Vương quốc Anh và vẫn đang hoạt động kinh doanh. Đương đơn cũng có thể đầu tư vào công ty riêng nếu công ty đã đăng ký và kinh doanh tại Vương quốc Anh, vì khoản đầu tư đó sẽ được coi là một khoản đầu tư đủ điều kiện. "Trên thực tế, các tổ chức tài chính do Anh tài trợ phải bắt buộc đầu tư không muốn cho phép các khoản đầu tư dạng đó vào danh mục của họ ".

Chương trình thị thực Doanh nhân có ít quy định cho khoản đầu tư và ít nghiêm ngặt hơn vì đương đơn có thể tham gia vào rất nhiều các lĩnh vực kinh doanh, ngoại trừ bất động sản.

Tham gia quản lý

Thị thực Nhà đầu tư rất "thụ động" vì chỉ cần một khoản đầu tư bằng trái phiếu chính phủ Anh, vốn cổ phần hoặc vốn vay đang hoạt động và kinh doanh các công ty đăng ký ở Vương quốc Anh. Đầu tư vào các công ty chủ yếu tham gia đầu tư bất động sản, quản lý bất động sản hoặc phát triển bất động sản. Cần có thời gian đầu tư ít nhất 5 năm để nhà đầu tư có thể nộp đơn xin quyền vĩnh trú tại Vương quốc Anh.

Đối với Thị thực Doanh nhân, nhà đầu tư lại cần có sự tham gia nhiều hơn vào vị trí quản lý điều hành. Đương đơn phải "thiết lập, tham gia hoặc tiếp quản một doanh nghiệp ở Anh với vị trí giám đốc hoặc người tự kinh doanh và tích cực tham gia vào hoạt động kinh doanh". Đương đơn phải thành lập và tham gia điều hành hoặc quản lý trong vòng 6 tháng. Ngoài ra, đương đơn phải đáp ứng "Bài kiểm tra Doanh nhân" bằng cách cung cấp đầy đủ bằng chứng chứng minh ý định thành lập, tham gia hoặc tiếp quản một doanh nghiệp ở Vương quốc Anh trong vòng 6 tháng. "Bộ Nội vụ có thể yêu cầu doanh nhân tham dự một cuộc phỏng vấn để xác định mục đích của đương đơn có chính xác hay không".

Tính linh hoạt

Mặc dù thị thực Nhà đầu tư có các giới hạn về đầu tư, nhưng bên cạnh đó, thị thực này thường cung cấp tính linh hoạt hơn thị thực Doanh nhân khi đương đơn đã chuyển đến Anh.

Yêu cầu về tiếng Anh

Thị thực Nhà đầu tư không đòi hỏi đương đơn phải có bằng tiếng Anh ngay từ ban đầu trừ khi đương đơn muốn nộp đơn xin vĩnh trú. Khi đó đương đơn sẽ phải chứng minh kiến thức về tiếng Anh. Thị thực Doanh nhân yêu cầu đương đơn phải có kiến thức về tiếng Anh trừ khi là người có quốc tịch các nước nói tiếng Anh, chẳng hạn như Úc, Canada, Jamaica, New Zealand và Mỹ.

Quyền vĩnh trú

Thông thường, nhiều đương đơn sẽ nhắm đến việc xin vĩnh trú và trở thành thường trú nhân tại Vương quốc Anh. Với cả hai chương trình Thị thực Nhà Đầu tư và Thị thực Doanh nhân, đương đơn không được ở ngoài Vương quốc Anh trên 180 ngày mỗi năm trong giai đoạn xét duyệt. (Với Thị thực Nhà đầu tư, thời hạn đủ điều kiện là 5 năm; nếu đầu tư 5 triệu bảng Anh, thời gian đủ điều kiện sẽ giảm xuống còn 3 năm; và đầu tư 10 triệu bảng sẽ giảm thời gian đủ điều kiện xuống còn 2 năm. Thị thực Doanh nhân cho phép đương đơn nộp đơn xin định cư sau 5 năm đã đầu tư số tiền cần thiết và tạo ra ít nhất hai công việc toàn thời gian mới cho công dân Vương quốc Anh. Nếu đương đơn tạo ra ít nhất mười công việc toàn thời gian mới cho công dân Anh Quốc, hoặc có doanh thu 5 triệu bảng Anh, thời hạn đủ điều kiện sẽ được giảm xuống còn 3 năm)

Thị thực Nhà đầu tư cho phép nhà đầu tư sử dụng chung quỹ với vợ/chồng hoặc bạn đời, tuy nhiên điều này có nghĩa là "Cả hai đều không thể trở thành đương đơn chính". Vì vậy, "điều này cho phép người phối ngẫu hoặc vợ/chồng lệ thuộc của đương đơn có được nhiều thời gian lưu trú ngoài Vương quốc Anh nếu cần thiết". Đây là điều lệ rất lý tưởng nếu công việc của nhà đầu tư yêu cầu phải đi công tác nước ngoài nhiều. Đặt lên bàn cân so sánh, Thị thực Doanh nhân chỉ cho phép một người, hoặc là chính doanh nhân, hoặc người phối ngẫu là người nộp đơn chính xin thị thực, và do đó thị thực này chỉ giới hạn 180 ngày mỗi năm được phép ra khỏi Vương quốc Anh.

Cơ hội kinh doanh

Theo báo cáo của Ủy ban Cố vấn Di cư, những nhà đầu tư và doanh nhân quyết định nộp đơn xin cấp thị thực Tier 1, vì cùng với các nguồn tài chính cần thiết họ cũng “muốn thời gian để xác định cơ hội kinh doanh và ổn định việc kinh doanh cùng việc sinh sống". Họ cảm thấy rằng chương trình Thị thực Doanh nhân là "quá mức" với yêu cầu một doanh nghiệp phải được thành lập trong vòng 6 tháng và tuyển dụng được nhân viên trong vòng 2 năm. Điều này có thể cho thấy rằng Thị thực Nhà đầu tư cho phép đương đơn có nhiều thời gian để nghiên cứu và khám phá cơ hội và đầu tư một cách khôn ngoan hơn.

Các bên thứ ba

Cả hai thị thực cho phép các bên thứ ba trợ giúp các quỹ đầu tư của đương đơn. Thị thực Nhà đầu tư chỉ cho phép người hôn phối và bạn đời phụ thuộc tạo quỹ đầu tư có sẵn cho nhà đầu tư. Thị thực Doanh nhân cho phép bất kỳ ai là bên thứ ba nếu quỹ đầu tư của đương đơn là 200.000 bảng Anh, nhưng nếu quỹ đầu tư chỉ là 50.000 bảng, bên thứ ba sẽ bị giới hạn trong một công ty vốn liên doanh đã đăng ký với Cơ quan Quản lý Tài chính, hội tài trợ doanh nhân khởi nghiệm hoặc từ một bộ phận của chính phủ.

Quá trình đăng ký

Rất nhiều tài liệu được yêu cầu để tiến hành xin Thị thực Doanh nhân. Chương trình yêu cầu bắt buộc phải có một kế hoạch kinh doanh tổng thể trong bộ hồ sơ của đương đơn. Ngoài kế hoạch kinh doanh, các tình trạng cá nhân như giáo dục, kinh nghiệm nghề nghiệp, hoạt động nhập cư và các

hoạt động trước đây tại Vương quốc Anh, mức độ đáng tin của kế hoạch kinh doanh và bằng chứng về nguồn vốn đầu tư cũng sẽ được xem xét kỹ lưỡng. Mục đích của quá trình đăng ký là "tạo nền tảng cho các doanh nhân thực sự chứng minh rằng họ có sự nhạy bén trong kinh doanh, kinh nghiệm nền tảng sâu rộng và đem lại một đề xuất kinh doanh khả thi". Quá trình đăng ký có thể được xem là rất căng thẳng và các quyết định sẽ mang tính chủ quan cao, nhưng với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, đương đơn có thể nộp bộ hồ sơ thật sự nổi bật và vượt qua sự kiểm tra chặt chẽ của Bộ Nội vụ.

Quá trình nộp đơn xin cấp Thị thực Nhà đầu tư sẽ đơn giản hơn rất nhiều. Hồ sơ sẽ yêu cầu ít nhất là hộ chiếu hiện tại ủa đương đơn cùng, hoặc giấy tờ tùy thân tương ứng và bằng chứng về các khoản tiền đầu tư trong sạch.

Hạn chế về việc làm

Theo quy định của chương trình Thị thực Nhà đầu tư, đương đơn được tự do làm việc ở bất kỳ lĩnh vực nào ngoại trừ bác sĩ hoặc nha sĩ, trừ khi đương đơn có bằng sơ cấp ở trình độ cử nhân trở lên về y khoa hoặc nha khoa từ một tổ chức của Vương quốc Anh sở hữu giấy phép tài trợ Tier 4 hoặc từ một tổ chức được Vương quốc Anh công nhận, chứng minh đương đơn đã làm bác sĩ hoặc nha sĩ trong khóa đào tạo lần cuối cùng đương đơn ở Anh, hoặc tất cả những điều kiện trên đều không nằm trong điều khoản của thị thực trước đó mà đương đơn sở hữu. Ngoài ra, đương đơn cũng không được phép làm vận động viên chuyên nghiệp hoặc huấn luyện viên thể thao.

Thị thực Doanh nhân chỉ cho phép đương đơn làm việc trong doanh nghiệp của mình.

Tỷ lệ bị từ chối

Phần lớn các đơn xin cấp Thị thực Doanh nhân bị Cơ quan Thị thực và Nhập cư Vương quốc Anh từ chối, với tỷ lệ từ chối là 70%.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.