nhap cu dong gop vao su thinh vuong cua nen kinh te anh quoc

Theo báo cáo của Ủy ban tư vấn nhập cư (MAC), ảnh hưởng của người nhập cư đối với kinh tế - xã hội Anh Quốc không chỉ dừng lại ở việc làm và mức lương cơ bản, các yếu tố khác như năng suất, sự tăng trưởng kinh tế, tài chính và chỉ số hạnh phúc trong nước cũng được xét đến.

Cũng như “bài toán về năng suất” là vấn đề chính trong chính sách phát triển kinh tế lâu dài của Anh Quốc, câu hỏi quan trọng nhất vẫn chưa được trả lời trong cuộc tranh luận về tình hình nhập cư ở Anh là liệu người nhập cư có ảnh hưởng tốt hay xấu đối với nền kinh tế.  

Một số chuyên gia cho biết mặc dù người nhập cư thúc đẩy tăng trưởng GDP quốc gia, nhưng GDP bình quân đầu người không có dấu hiệu tăng rõ rệt, đây là yếu tố quan trọng nhất đối với người dân.

Các chuyên gia này cũng cho rằng việc giảm người nhập cư sẽ tăng năng suất vì người sử dụng lao động sẽ đầu tư hơn vào máy móc để tiết kiệm chi phí nhân lực hoặc đào tạo và nâng cao kỹ năng cho người lao động bản xứ.

Tuy lựa chọn trên mang tính khả thi, nhưng lợi ích được mang lại từ người nhập cư nhiều hơn đối với nền kinh tế Anh Quốc, điển hình như tăng năng suất lao động do những kinh nghiệm cần thiết người nhập cư đem lại, ngoài ra còn tạo động lực cho người bản xứ nâng cao kỹ năng hoặc cho các nhà tuyển dụng đầu tư vào xây dựng bộ máy lao động hiệu quả hơn.

Trên thực tế, nhiều bằng chứng được đưa ra từ tổ chức Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) và tổ chức hợp tác và phát triển (OECD) đề cập đến những lợi ích khác quan trọng hơn từ việc gia tăng nhập cư.

Phân tích của MAC về năng suất lao động tại một số khu vực trong quốc gia này cho thấy người nhập cư có đóng góp đáng kể và tích cực đối với năng suất lao động; nếu tỷ lệ nhập cư của lực lượng lao động tăng lên 1% thì năng suất lao động tăng từ 2%-3%.

Nhìn chung, người nhập cư góp phần phát triển kinh tế Anh Quốc hiệu quả hơn và đem lại sự thịnh vượng cho quốc gia này và sẽ tiếp tục duy trì sự phát triển trong tương lai.

Những ảnh hưởng từ người nhập cư

Đối với người lao động bản xứ

Sự tham gia thị trường lao động của người nhập cư có thể giảm nhu cầu đào tạo và sử dụng người lao động bản xứ của một số doanh nghiệp. Tuy nhiên, đây là động lực cho người bản địa nâng cao kỹ năng làm việc của bản thân. Không có bằng chứng cụ thể nào về những ảnh hưởng tiêu cực của người nhập cư đến người lao động bản xứ.

Đối với tài chính công

Người nhập cư đem lại lợi ích về mặt tài chính hơn so với người bản xứ. Trung bình một người nhập cư có đóng góp nhiều hơn người bản xứ 440 bảng Anh. Năm 2016, số tiền đóng góp trung bình từ người nhập cư thuộc khu vực kinh tế châu Âu (EEA) khoảng 78.000 bảng Anh vào tài chính công của Anh Quốc. Nhìn chung, tổng số tiền đóng góp trong năm 2016 của người nhập cư lên đến 25 tỷ bảng Anh.

Nhận định chung

Mặc dù nhập cư có thể ảnh hưởng trực tiếp đến việc giảm nhẹ mức lương cơ bản tại Anh Quốc nhưng người dân trong nước vẫn được hưởng lợi từ một số yếu tố như mức sống cao hơn nhờ kinh tế cải thiện, thuế thấp hơn hoặc dịch vụ công cộng tốt hơn.

Bên cạnh đó, nhập cư không chỉ đem lại lợi ích cho kinh tế mà còn tác động đến “chỉ số hạnh phúc và hài lòng với cuộc sống” của người dân.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.