product/4bba13ae3081b1504059f1b84fe1936d.jpg

TẠM NGƯNG CHƯƠNG TRÌNH THỊ THỰC NHÀ ĐẦU TƯ ANH QUỐC

Chương trình Thị thực Nhà đầu tư cấp 1 của Anh Quốc vừa qua đã đưa ra thông báo tạm ngưng để... Xem thêm
product/bc74c30a94603699f9f5837f02a1236d.png

ANH QUỐC KÊU GỌI CÁC TRƯỜNG TƯ GIÚP NGĂN CHẶN NẠN RỬA TIỀN

Các trường tư tại Anh Quốc được khuyến khích để đảm bảo rằng các bậc cha mẹ không sử dụng... Xem thêm
product/5c751409ad99e3f16e872a6e5e75f0cf.jpg

CHÍNH PHỦ ANH QUỐC VẠCH RA VIỄN CẢNH KHÔNG ĐẠT ĐƯỢC THỎA...

Trong một loạt những thông báo được đưa ra, chính phủ Anh Quốc đã đặt ra viễn cảnh nếu Anh rời... Xem thêm
product/77a7aadd414d445805f651ecd7f5d174.jpg

NHẬP CƯ ĐÓNG GÓP VÀO SỰ THỊNH VƯỢNG CỦA NỀN KINH TẾ ANH QUỐC

Theo báo cáo của Ủy ban tư vấn nhập cư (MAC), ảnh hưởng của người nhập cư đối với kinh tế - xã hội... Xem thêm
product/90ca6863abff2dd2f7bff9fa140acf7f.jpg

THỊ THỰC DOANH NHÂN ANH QUỐC TĂNG 23% TRONG QUÝ 2/2018

Số lượng thị thực doanh nhân Tier 1 do Anh Quốc phát hành trong quý 2/2018 cao hơn 23% so với cùng kỳ... Xem thêm
product/1e18b3c9844ac762c679e3bc5cc900d8.png

TẦM NHÌN MỚI CỦA ANH CHO CÁC MỐI QUAN HỆ VỚI EU HẬU BREXIT

Anh Quốc đã công bố Sách trắng gồm 98 trang nhằm vạch ra tầm nhìn của đất nước về các mối... Xem thêm

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.