Resident Global có văn phòng chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, và có đại diện tại Hà Nội, Hong Kong, San Francisco và Paris.

Resident Global dành toàn bộ kiến thức và kinh nghiệm cho dịch vụ định cư và đầu tư toàn cầu phục vụ khách hàng Việt Nam, cùng với sự hỗ trợ của mạng lưới đối tác rộng khắp trên toàn thế giới.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.