Nền kinh tế thị trường mở tại Việt Nam đang có những chuyển biến tích cực tạo tiền đề cho nhóm doanh nghiệp tư nhân tiếp nhận những khoản rót vốn lớn từ các quỹ đầu tư trong nước và quốc tế. Các chủ doanh nghiệp tư nhân, với đầu óc nhạy bén và tầm nhìn chiến lược, được hưởng khoản lợi nhuận không nhỏ từ các phi vụ mua bán và sát nhập.  Nhu cầu sở hữu quốc tịch thứ hai đối với nhóm khách hàng chủ doanh nghiệp tư nhân này, bên cạnh mục đích tận hưởng quyền tự do đi lại, cơ hội học tập và sinh sống lâu dài tại nước ngoài cho con cái, và chế độ an sinh xã hội tiên tiến, còn là nhu cầu tiếp tục mở rộng danh mục đầu tư tại các nền kinh tế khác trên thế giới nhằm huởng lợi từ những sản phầm đầu tư đa dạng và hợp pháp.

Tuy nhiên, việc đầu tư và quản lý tài sản này không đơn thuần là chuyển tiền ra nuớc ngoài thông qua các chuơng trình đầu tư định cư, mà còn phức tạp hơn, bởi những quy định về báo cáo tài chính & lập kế hoạch thuế tại quốc gia tiếp nhận đầu tư, áp dụng cho các khỏan đầu tư & giữ vốn trong tài sản.

Gần đây, Việt Nam đã và đang ký thỏa thuận với các tổ chức tài chính thế giới và các quốc gia phát triển về việc minh bạch thông tin tài chính, thuế và ngân hàng, liên kết thông qua số Hộ chiếu và Mã số thuế cá nhân. Điều này sẽ ảnh huởng trực tiếp đến các nhà đầu tư và các chủ doanh nghiệp tư nhân Việt Nam, những người đang nắm giữ quốc tịch thứ hai hoặc đang đầu tư, sở hữu tài sản tại các nước phát triển khác nhưng chưa có sự quan tâm hay lưu ý đáng kể đến việc kê khai tài sản và thuế thu nhập từ tài sản đang sở hữu trên toàn cầu.

Resident Global và các cộng sự quốc tế, là các tập đoàn phân tích, quản lý tài chính & ngân hàng có mặt trên hầu hết các thị trường kinh tế phát triển, với tầm nhìn & sự hiểu biết toàn cầu, cam kết hỗ trợ khách hàng tại Việt Nam trong việc hoạch định quản lý tài sản cá nhân, nhằm bảo đảm khách hàng luôn thực hiện trách nhiệm khai thuế thu nhập & tài sản tại các quốc gia có đầu tư, cùng lúc đưa ra kế hoạch cấu trúc toàn diện cho việc bảo vệ tài sản của khách hàng một cách hiệu quả và tiết kiệm nhất, mang lại lợi nhuận an toàn và tối ưu nhất. 

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.