Dịch vụ tiêu chuẩn sẽ được Resident Global tư vấn cho khách hàng thông qua phân tích lợi thế của việc thành lập doanh nghiệp tại từng quốc gia và vùng lãnh thổ, phù hợp với định hướng và nhu cầu kinh doanh của khách hàng trong tương lai.

  • Hỗ trợ thành lập công ty tại nhiều quốc gia trên thế giới với thủ tục nhanh gọn.
  • Cung cấp dịch vụ đại diện hành chính tại quốc gia sở tại cho công ty của khách hàng.
  • Tư vấn mở tài khoản ngân hàng dành cho doanh nghiệp và cá nhân tại quốc gia sở tại.
  • Hoàn tất thủ tục cho các giao dịch mà công ty của khách hàng cần thực hiện trong quá trình đăng ký kinh doanh.
  • Thành lập văn phòng, tuyển nhân sự tại quốc gia sở tại, nếu khách hàng có nhu cầu hoạt động kinh doanh.
  • Cung cấp dịch vụ xin cấp thị thực làm việc.
  • Thực hiện và nộp báo cáo tài chính định kỳ và kiểm toán hàng năm theo yêu cầu của quốc gia sở tại.
  • Tư vấn về tài chính, hoạt động kinh doanh, luật kinh tế, luật thương mại & các quy định về  thuế doanh nghiệp & thuế cá nhân khi hoạt động tại quốc gia sở tại.
  • Hỗ trợ dịch vụ trả lương & khai báo thuế thu nhập cá nhân cho nhân sự trong công ty. 

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.