Dịch vụ cá nhân sẽ được Resident Global thiết kế theo từng nhu cầu đầu tư cũng như nhu cầu bảo đảm tài sản gia đình một cách cụ thể và chi tiết cho mỗi khách hàng cá nhân.

  • Quỹ bảo trợ tư (Private Foundation) là loại hình tổ chức hợp pháp được tạo ra bởi một cá nhân hoặc một doanh nghiệp (gọi chung là Người sáng lập) cho mục đích cá nhân, không phải loại hình Quỹ từ thiện và có mục đích rõ ràng. Tài sản của Quỹ bảo trợ tư được xem là không có trách nhiệm liên đới cá nhân tới tài sản riêng của người sáng lập. Người sáng lập sẽ chỉ định Hội đồng thành viên Quỹ, những thành viên này có quyền quyết định trong việc thực hiện những mục đích và mục tiêu mà Quỹ đã ghi nhận trong Điều lệ hoạt động của Quỹ. Người sáng lập có thể duy trì là người nắm quyền quyết định cao nhất trong hoạt động của Quỹ này.
  • Bảo hiểm Nhân Thọ (Life Insurance) là Hợp đồng giữa Người mua Bảo hiểm & Nhà cung cấp Bảo Hiểm. Một khi chương trình bảo hiểm này được chấp nhận, Nhà cung cấp Bảo Hiểm trở thành người chủ toàn quyền quyết định tài sản & số tiền mà Người mua Bảo hiểm chuyển giao sang. Những tài sản chuyển giao có thể bao gồm và không giới hạn các loại hình từ tiền gửi tại ngân hàng, chứng khoán, cổ phần tại các công ty tư nhân, cổ phiếu tại các công ty trên sàn giao dịch chứng khoán, bất động sản, tác phẩm nghệ thuật và các tài sản tư có giá trị khác. Người mua Bảo hiểm được quyền chỉ định Người thụ hưởng. Người thụ hưởng được phép rút ra một phần hoặc toàn bộ số tài sản đăng ký trên trong suốt cuộc đời của họ theo các mốc thời gian quy định giữa Người mua Bảo hiểm & Nhà cung cấp Bảo Hiểm.
  • Quỹ tín / uỷ thác (Trust) là hình thức khởi tạo mối quan hệ hợp pháp giữa Người sáng lập quỹ (Settlor) và Tổ chức tài chính có giấy phép tại quốc gia thành lập quỹ (Trustee). Theo đó, Người sáng lập quỹ (Settlor) đóng góp tài sản cá nhân vào quỹ. Quỹ được nắm giữ & quản lý bởi Tổ chức tài chính (Trustee) với vai trò và trách nhiệm đảm bảo lợi ích và quyền lợi của các Bên thụ hưởng (Beneficiary). Người sáng lập có quyền chỉ định bất cứ cá nhân hay tổ chức nào là Bên thụ hưởng (Beneficiary). Tổ chức tài chính (Trustee) có thể chỉ định một cá nhân hoặc một công ty tài chính quản lý tài sản này theo quy định chứng thư của quỹ. Người sáng lập quỹ (Settlor) có thể chỉ định một Bên giám sát (Protector) để kiểm soát hoạt động đầu tư và quản lý quỹ của cá nhân hay công ty tài chính này.
  • Đầu tư trực tiếp với các ngân hàng quốc tế. Các ngân hàng quốc tế tại các quốc gia phát triển đều có bộ phận quản lý tài sản đầu tư dành cho nhóm khách hàng cá nhân có tài sản ròng từ USD3,000,000 trở lên. Ngân hàng sẽ chỉ định nhân sự cao cấp để hỗ trợ đầu tư chứng khoán, đầu tư tiền tệ hoặc tài sản thu lợi nhuận cho khách hàng. Resident Global đại diện cho khách hàng trao đổi thông tin về các loại sản phẩm đầu tư & lợi nhuận cũng như rủi ro, hỗ trợ nhận, giải thích, phân tích và chuyển giao báo cáo tình hình đầu tư, liên hệ với ngân hàng chuẩn bị hồ sơ đầu tư, báo cáo thuế thu nhập & kê khai tài sản đầu tư theo đúng quy định luật pháp của quốc gia sở tại & của quốc gia khách hàng đang cư trú.
  • Hoạch định thuế thu nhập cá nhân. Resident Global sẽ cùng với các đối tác quốc tế lên kế hoạch, thiết kế cấu trúc hệ thống đầu tư với các sản phẩm tài chính tại các quốc gia đầu tư khác một cách phù hợp nhất để giúp khách hàng hưởng lợi hơn về thuế suất trong các khoản đầu tư này. Việc hoạch định thuế dựa trên những quốc gia có thuế suất ưu việt, khuyến khích đầu tư nước ngoài, mang lại lợi ích cao hơn trong tổng thu nhập cá nhân của khách hàng. Mỗi khách hàng cá nhân sẽ có những nhu cầu, mong muốn về lãnh thổ đầu tư và loại hình tài chính khác nhau, Resident Global sẽ làm việc với từng khách hàng để đưa ra những giải pháp phù hợp, ổn định & có lợi nhất về chi phí, tối ưu hóa thu nhập từ các khoản đầu tư nước ngoài. 

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.