Là chương trình đặc biệt phù hợp với những gia đình muốn cư trú và/hoặc kinh doanh ở châu Âu, chương trình định cư ở Ireland có các điểm mạnh đáng kể như sau:

- Không giới hạn tuổi tác

- Không yêu cầu về trình độ

- Không yêu cầu về ngoại ngữ

- Không yêu cầu về kinh nghiệm quản lý

- Chỉ đầu tư sau khi hồ sơ được phê duyệt

- Yêu cầu cư trú tối thiểu (chỉ cần đến Ireland 1 ngày/trong mỗi 12 tháng)

- Tận hưởng nền y tế công ưu hạng toàn dân

- Miễn phí nền giáo dục ưu hạng từ lớp 1-lớp 12 và bậc đại học (sau 3 năm thường trú)

- Cơ hội nhập quốc tịch Ireland*

- Được đặc quyền sinh sống, học tập và làm việc tại Anh

- Yêu cầu chứng minh nguồn vốn đơn giản

- Ưu đãi thuế doanh nghiệp

- Đương đơn và gia đình nhận quyền cư trú, làm việc và học tập tại Ireland - quốc gia nói tiếng Anh thịnh vượng khối châu Âu

- Miễn thị thực đến 171 quốc gia

- Thời gian thụ lý hồ sơ ngắn, chỉ trong vòng 3-4 tháng

- Con phụ thuộc đến 24 tuổi

 *Cư trú tại Ireland 1 năm trước ngày nộp đơn + 4 năm trong vòng 8 năm trước nữa… nghĩa là 5 năm trong vòng 9 năm (nhưng năm trước khi nộp đơn phải ở nguyên năm)

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.