Trinity Homes là một công ty phát triển nhà ở cung cấp một trải nghiệm hoàn toàn mới cho người mua. Mô hình kinh doanh của công ty là xác định các địa điểm đầu tư và những căn hộ dân cư chưa hoàn thành bên ngoài Dublin có tiềm năng lớn nhất, đưa ra kế hoạch tổng thể phù hợp nhất với người dân sinh sống hoặc làm việc sau này, cùng với ngân sách được phân phối và kiểm soát chặt chẽ theo đúng khung thời gian đề ra. Công ty luôn chú ý đến tác động của sự phát triển của dự án đối với cộng đồng và môi trường địa phương.

Chúng tôi đã phát triển thành công các danh mục đầu tư và hiện tại có năm địa điểm hoạt động có tiềm năng xây dựng hơn 300 căn nhà trải rộng khắp cả nước. Dự kiến sẽ xây dựng thêm 100 căn nhà vào năm tới cùng với thêm nhiều khu dân cư để tiếp tục phát triển công ty.

Trong khuôn khổ này, sẽ có 30 đơn vị nhà ở xã hội được xây dựng vào cuối năm 2018 và 30 căn nữa sẽ được hoàn thành vào cuối năm 2019.

Tổng ngân sách 10 triệu Euro sẽ được sử dụng để đạt mục tiêu đã đề ra, trong đó 4 triệu đô la sẽ dành cho công ty để tiếp tục thực hiện các dự án vào đầu năm 2018. Và thêm 5 - 6 triệu Euro sẽ cho phép công ty tiếp cận thêm nhiều thị trường và phát triển mạng lưới mạnh hơn nữa.

Quá trình kêu gọi vốn chia ra làm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 chỉ dành cho 4 nhà đầu tư và Giai doạn 2 chỉ dành cho 6 nhà đầu tư. Dự án cam kết duy trì tỷ lệ nợ vay dưới 80% và lãi suất khoản vay là 0.5%.

Quy trình đầu tư

Nhà đầu tư sẽ đầu tư 1 triệu Euro vào công ty đầu tư với tư cách là cổ đông. Công ty đầu tư cho dự án xây dựng phát triển nhà vay kỳ hạn 3 năm.

Nhà đầu tư nhận tài sản đảm bảo bằng giá trị đất và bất động sản dự án.

Nhà đầu tư giữ vị trí thu hồi vốn vay đầu tiên.

Hình ảnh dự án

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.