ĐÓNG GÓP VÀO QUỸ CHUYỂN ĐỔI QUỐC GIA (NATIONAL TRANSFORMATION FUND)

A. Nộp đơn diện cá nhân

Đương đơn phải nộp một khoản đầu tư không hoàn lại tương đương USD150.000.

B. Nộp đơn diện gia đình (Đương đơn & vợ/chồng & 2 người phụ thuộc)

Đương đơn phải nộp một khoản đầu tư không hoàn lại tương đương USD200.000.

Đương đơn sẽ phải nộp thêm một khoản đầu tư USD25.000 trên mỗi người phụ thuộc bổ sung.

ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN

Đương đơn đầu tư tối thiểu USD350.000 vào dự án bất động sản đã được Chính phủ phê duyệt và duy trì khoản đầu tư ít nhất 3 năm kể từ ngày được cấp quốc tịch.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.