EB-5 là từ viết tắt của loại thị thực được cung cấp bởi Chương trình Tham chiếu Kiến tạo Việc làm số 5 của Chính phủ Hoa Kỳ.

Vào năm 1990, Quốc hội Hoa Kỳ đã thông qua chương trình đầu tư định cư Mỹ diện EB5 nhằm mục đích thúc đẩy nền kinh tế Hoa Kỳ thông qua việc tạo ra việc làm và tăng thu hút đầu tư vốn từ các nhà đầu tư nước ngoài. Quốc hội công bố Chương trình Định Cư Mỹ theo diện đầu tư vào năm 1992, hay còn gọi là Chương Trình Trung tâm Khu vực. Chương trình này mở ra một luật định cư mỹ mới: cho các cá nhân đầu tư vào các doanh nghiệp thương mại thuộc quyền quản lý của các Trung Tâm Khu vực đã được Sở Di trú Hoa Kỳ chấp thuận được cung cấp thị thực EB-5 dựa trên các đề xuất phát triển kinh tế của mỗi trung tâm.

Sở Di trú Hoa Kỳ (USCIS) được chỉ định để xét duyệt các hồ sơ tham gia chương trình định cư mỹ EB-5. Trong khuôn khổ chương trình này, mỗi nhà đầu tư (cùng với vợ/chồng hợp pháp và con cái dưới 21 tuổi chưa lập gia đình) được phép đăng ký thẻ xanh (thị thực định cư) nếu:

  • Đầu tư một khoản theo quy định vào một doanh nghiệp thương mại trong Hoa Kỳ; và
  • Có thể kiến tạo 10 việc làm dài hạn cho người lao động bản xứ.

Quy trình thông thường cho một hồ sơ đầu tư định cư Mỹ theo diện EB-5 từ khi bắt đầu cho tới khi nhận thẻ xanh vĩnh viễn tại Hoa Kỳ như sau:

quy trinh xin đầu tư định cư mỹ diện EB5

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.