Thị thực định cư Úc diện Đổi mới kinh doanh và Đầu tư (subclass 188) cho phép đương đơn:

 • Sở hữu và quản lý một doanh nghiệp ở Úc (Diện Kinh doanh)
 • Hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc (Diện đầu tư)
 • Đảm trách hoạt động kinh doanh tại Úc (Diện Doanh nhân).

Yêu cầu

Đương đơn có thể sở hữu thị thực này nếu được chỉ định bởi một tổ chức có thẩm quyền trực thuộc Chính phủ Úc và nhận được Thư mời tham gia chương trình sau khi nộp Thư bày tỏ nguyện vọng (EOI) thông qua hệ thống trực tuyến SkillSelect. Có 5 loại thị thực trong phân nhóm này:

 • Diện Đổi mới Kinh doanh: dành cho những cá nhân có kỹ năng kinh doanh muốn thành lập, phát triển và quản lý một doanh nghiệp mới hoặc hiện có tại Úc. Đương đơn chính phải được Chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử.
 • Diện đầu tư: dành cho cá nhân có nguyện vọng đầu tư tối thiểu 1,5 triệu đô la Úc vào một tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc và duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc. Đương đơn chính phải được Chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử.
 • Diện đầu tư trực tiếp: dành cho những cá nhân muốn duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc và sẵn sàng đầu tư ít nhất 5 triệu đô la Úc vào các dự án đầu tư tại Úc. Đương đơn phải được Chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ hoặc Phòng Thương Vụ Úc đề cử.
 • Diện đầu tư đặc biệt: Dành cho những cá nhân sẵn sàng đầu tư ít nhất 15 triệu đô la Úc vào các khoản đầu tư cao cấp và muốn duy trì hoạt động kinh doanh và đầu tư tại Úc. Phòng Thương vụ Úc sẽ thay mặt Chính Phủ Úc đích thân liên hệ với những đương đơn đủ điều kiện.
 • Diện doanh nhân: Dành cho những cá nhân có thỏa thuận được cấp vốn từ bên thứ ba với số tiền ít nhất là 200.000 đô Úc để thực hiện hoạt động kinh doanh hợp pháp, nhằm thương mại hóa sản phẩm hoặc dịch vụ tại Úc hoặc phát triển kinh doanh tại Úc. Các ứng viên phải được chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ đề cử.

Quyền lợi

 • Thành lập doanh nghiệp mới hoặc phát triển doanh nghiệp đang tồn tại ở Úc hoặc đầu tư vào Úc, thực hiện việc đầu tư do Chính phủ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ của Úc chỉ định, tuân thủ các quy định về thành lập và duy trì các khoản đầu tư tại Úc hoặc tham gia vào một hoạt động kinh doanh phù hợp ở Úc
 • Được phép di chuyển trong và ngoài nước Úc trong thời hạn thị thực có hiệu lực
 • Được bảo lãnh các thành viên của gia đình cùng cư trú tại Úc.
 • Có thể xin thị thực thường trú Úc theo diện Đổi mới Kinh doanh và Đầu tư (Phân nhóm 888).

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.