Loại thị thực này phù hợp với những doanh nhân có kinh nghiệm muốn tự làm chủ doanh nghiệp riêng của mình tại New Zealand. Thị thực Doanh nhân Làm việc cho phép các cá nhân đến New Zealand để mua hoặc thành lập doanh nghiệp riêng của họ. Đây là bước đầu tiên trong qui trình nộp đơn xin định cư tại New Zealand theo loại hình Định cư diện doanh nhân.

Thị thực Doanh nhân Làm việc có thời hạn 3 (ba) năm chia làm hai giai đoạn:

Giai đoạn khởi động: Nếu Thị thực Doanh nhân Làm việc được chấp thuận, cá nhân sẽ được cấp thị thực có thời hạn 12 tháng, cho phép họ mua hoặc thành lập doanh nghiệp ở New Zealand.

Giai đoạn còn lại: Cá nhân sẽ được cấp phần thời gian còn lại của loại thị thực này (2 năm) với điều kiện họ phải chứng minh được với Chi nhánh Di dân Kinh doanh rằng họ đã thực hiện các bước để thành lập doanh nghiệp.

Các yêu cầu chính để được chấp thuận:

        - Thực hiện đầu tư vốn tối thiểu là 100.000 đô la NZ (NZD) trừ khi yêu cầu này được miễn trừ.

- Đạt tối thiểu 120 điểm theo thang điểm đánh giá các yếu tố liên quan đến sự thành công của doanh nghiệp và giá trị của doanh nghiệp đối với New Zealand.

- Có kế hoạch kinh doanh cụ thể cho doanh nghiệp.

- Không bị phá sản hoặc thất bại kinh doanh trong vòng 5 năm trước ngày nộp đơn.

- Không liên quan đến gian lận kinh doanh hoặc các sai phạm về tài chính, và

- Đáp ứng các yêu cầu về sức khoẻ và nhân cách để định cư cũng như các yêu cầu về tiếng Anh.

Các trường hợp yêu cầu đầu tư vốn có thể được miễn trừ:

Yêu cầu chứng minh vốn đầu tư tối thiểu 100.000 NZD chỉ có thể được miễn khi doanh nghiệp dự kiến sẽ hoạt động trong lĩnh vực khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông hoặc các ngành định hướng xuất khẩu có giá trị cao, thể hiện mức độ đổi mới cao hoặc triển vọng tăng trưởng ngắn hạn đáng tin cậy.

Thời gian nộp đơn:

Khoảng ba tháng và Lệ phí nộp đơn của chính phủ là 3.340 NZD.
 

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.