Định cư diện doanh nhân dành cho những đương đơn đã thành lập và điều hành các doanh nghiệp có tính đổi mới sáng tạo, có tốc độ tăng trưởng cao và có tiềm năng xuất khẩu ở New Zealand. Có hai loại như sau:

Định cư diện doanh nhân (2 năm) dành cho các đương đơn đã điều hành thành công doanh nghiệp của mình tại New Zealand trong ít nhất hai năm. Các đương đơn không cần phải có Thị thực Doanh nhân Làm việc (hoặc Thị thực Kinh doanh Dài hạn) khi xin định cư theo phương án 2 năm này.

Định cư diện doanh nhân (6 tháng) dành cho các đương đơn đang có Thị thực Doanh nhân Làm việc hoặc Thị thực Kinh doanh Dài hạn và những người đã:
-        Điều hành thành công doanh nghiệp của mình trong ít nhất 6 tháng, và
-        Đầu tư ít nhất 500.000 NZD vào doanh nghiệp đó, và
-        Tạo ra ít nhất ba công việc toàn thời gian và liên tục cho công dân hoặc cư dân New Zealand tại doanh nghiệp đó.

Các đương đơn thành công thuộc diện 6 tháng nói trên sẽ được cấp phép định cư với điều kiện họ phải điều hành doanh nghiệp của mình trong ít nhất hai năm tiếp theo.

 

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.