Các diện Nhà đầu tư di dân dành cho những nhà đầu tư muốn được cấp phép định cư tại New Zealand. Có ba diện định cư đầu tư tại New Zealand:

Diện “Investor Plus” (Nhà đầu tư 1)

Diện này dành cho các doanh nhân có nguyện vọng đầu tư ít nhất 10 triệu NZD vào NZ và muốn nộp đơn xin định cư. Chi nhánh Di dân Doanh nhân là đơn vị tiếp nhận đơn xin định cư. Đương đơn cần cung cấp các tài liệu cần thiết để chứng minh rằng các khoản tiền đã được chuyển sang NZ có nguồn gốc từ các nguồn tài chính và/hoặc tài sản chính quy.

Nếu đơn xin định cư được chấp thuận, đương đơn sẽ có 12 tháng để chuyển các khoản tiền đầu tư đã được chứng minh nguồn gốc tới NZ và đầu tư vào một mô hình đầu tư được chấp thuận tại NZ. Đương đơn có quyền nộp đơn xin gia hạn thời gian này. Họ cũng có thể xin cấp visa làm việc để đến NZ tìm hiểu về các cơ hội đầu tư. Họ phải duy trì các khoản đầu tư đã được chấp thuận trong ba năm. Người nộp đơn sẽ phải lưu trú tại NZ ít nhất 44 ngày mỗi năm trong hai năm cuối của thời hạn đầu tư ba năm.

Thời gian xử lý

Khoảng ba tháng.

Diện “Investor” (Nhà đầu tư 2)

Diện này dành cho các doanh nhân có nguyện vọng đầu tư ít nhất 1.5 triệu NZD vào New Zealand và muốn nộp đơn xin định cư. Bước đầu tiên, doanh nhân cần gửi thư Bày tỏ sự quan tâm (EOI), cho thấy họ đủ tư cách để được chấm điểm  theo nhiều tiêu chí khác nhau dành cho diện này. Mỗi năm chỉ có tối đa 300 đơn xin định cư theo diện “Investor” được chấp thuận. Việc lựa chọn đương đơn từ EOI được thực hiện hai tuần một lần để chọn ra các đương đơn có tổng số điểm cao nhất.

Đương đơn phải duy trì các khoản đầu tư theo một hình thức đầu tư có thể chấp nhận được trong bốn năm, và lưu trú tại New Zealand ít nhất 146 ngày mỗi năm trong ba năm cuối của thời hạn đầu tư bốn năm.

Thời gian xử lý
Khoảng ba đến sáu tháng.

Diện đầu tư hưu trí tạm thời

Đương đơn phải từ 66 tuổi trở lên và có các khoản đầu tư hoặc tài sản tương đương ít nhất 0,75 triệu NZD và cam kết đầu tư chúng vào New Zealand trong thời gian hai năm. Đương đơn cũng phải có 0,5 triệu NZD dành riêng cho khả năng chi tiêu cá nhân và phải chứng minh mình có thu nhập hàng năm là 60.000 NZD vào thời điểm nộp đơn.
 

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.