Chương trình Doanh nghiệp Khởi nghiệp (đầu tư định cư Canada liên bang) là gì?

Chương trình Doanh nghiệp Khởi nghiệp (hay còn gọi là Chương trình Thị thực Khởi nghiệp) dành cho các doanh nhân có kỹ năng và tiềm năng thành lập doanh nghiệp mới tại Canada có khả năng tạo công ăn việc làm cho người dân Canada và cạnh tranh toàn cầu.

Điều kiện tham gia chương trình đầu tư định cư Canada liên bang (Doanh nghiệp Khởi nghiệp) là gì?

Để hội đủ điều kiện hợp lệ nhận được Thị thực Khởi nghiệp, đương đơn phải đáp ứng được đủ bốn (4) yêu cầu sau:

Chứng mình rằng doanh nghiệp của đương đơn được sự hỗ trợ của tổ chức được chỉ định

Các tổ chức được chỉ định gồm có:

Các quỹ đầu tư mạo hiểm - để đủ điều kiện được cấp thị thực nhập cảnh khởi nghiệp, đương đơn phải bảo đảm nhận được khoản đầu tư tối thiểu 200.000 đô la Canada từ một hoặc nhiều Quỹ đầu tư mạo hiểm được chỉ định của Chính phủ Canada.

  1. Các nhóm nhà đầu tư “Thiên thần” - để đủ điều kiện được cấp thị thực khởi nghiệp, đương đơn phải đảm bảo nhận được khoản đầu tư tối thiểu 75,000 đô la Canada từ các nhà đầu tư liên kết với một hoặc nhiều nhóm nhà đầu tư “thiên thần” được chỉ định của Chính phủ Canada.
  2. Các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp - để đủ điều kiện được cấp thị thực khởi nghiệp, đương đơn phải được chấp nhận bởi một trong những tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp được chỉ định của Chính phủ Canada. Nếu tổ chức được chỉ định quyết định hỗ trợ việc kinh doanh của đương đơn, họ sẽ phát hành một lá thư chấp thuận hỗ trợ để đương đơn đính kèm trong đơn xin cấp thị thực.

Chứng minh rằng doanh nghiệp của đương đơn đáp ứng được các yêu cầu về quyền sở hữu

Tối đa năm người có thể nộp đơn xin Thị thực Khởi nghiệp với tư cách là đồng sở hữu của một doanh nghiệp duy nhất.

Các yêu cầu về quyền sở hữu:

Mỗi đương đơn phải nắm giữ ít nhất 10 phần trăm các quyền bỏ phiếu trong doanh nghiệp, và

Tổ chức được chỉ định và các đương đơn phải cùng nhau nắm giữ hơn 50 phần trăm các quyền bỏ phiếu trong doanh nghiệp.

Đáp ứng được các yêu cầu về ngôn ngữ

Khả năng giao tiếp và làm việc bằng Anh ngữ, Pháp ngữ, hoặc cả hai sẽ giúp doanh nghiệp của đương đơn thành công tại Canada. Đương đơn phải qua được một bài kiểm tra về ngôn ngữ được CIC (IELTS hoặc CELPIP) phê duyệt và đính kèm kết quả kiểm tra vào đơn xin thị thực nhập cảnh khởi nghiệp.

Đương đơn phải đạt được trình độ tối thiểu của Canada Language Benchmark (CLB) là 5 đối với một trong hai ngôn ngữ tiếng Anh hoặc tiếng Pháp trong tất cả các kỹ năng: nói, đọc, nghe và viết.

Chuẩn bị đủ các nguồn vốn cơ bản cho mục đích định cư Canada diện đầu tư

Số tiền mỗi đương đơn cần mang theo tùy thuộc vào quy mô gia đình của đương đơn.          

Số lượng thành viên trong gia đình

Số tiền cần có (tính bằng Đô-la Canada)

1

12.164 CAD

2

15,143 CAD

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.