Chương trình định cư đầu tư tại Quebec là gì?

Chương trình định cư Canada diện đầu tư tại Quebec dành cho các doanh nhân thành đạt có khả năng thực sự về tài chính, và mong muốn được hưởng quy chế thường trú nhân tại Canada, đến sinh sống tại Quebec bằng cách tiến hành việc đầu tư tài chính thụ động.

Các yêu cầu của Luật định cư Canada diện đầu tư tại Quebec:

  1. Đương đơn phải trên 18 tuổi.
  2. Tài sản thực đã được hình thành hợp pháp và trị giá ít nhất là 2.000.000 đô la Canada (tài sản riêng hay chung của vợ chồng).
  3. Có ý định đầu tư 1.200.000 đô la Canada (CAD) với một trung gian tài chính (nhà môi giới hoặc công ty tín thác) được phép tham gia vào Chương trình đầu tư định cư này.
  4. Có ý định cư trú tại Quebec.
  5. Có kinh nghiệm quản lý tại một doanh nghiệp hợp pháp ngành nông nghiệp, thương mại hoặc kỹ thuật - công nghệ, hoặc tại một doanh nghiệp chuyên ngành hợp pháp trong đó số lượng nhân viên, ngoài nhà đầu tư ra, phải ít nhất tương đương với hai công việc toàn thời gian, hoặc, có kinh nghiệm quản lý trong một tổ chức quốc tế hoặc chính quyền hoặc một trong những bộ phận hay cơ quan trực thuộc chính quyền;

*Kinh nghiệm quản lý được định nghĩa là đã làm, trong thời gian ít nhất là hai năm trong vòng năm năm liền kề trước ngày nộp đơn để được cấp giấy chứng nhận chấp thuận cho nhập cư, các công việc có liên quan đến hoạch định, quản lý và kiểm soát các nguồn tài chính và nhân lực hoặc các nguồn lực quan trọng theo thẩm quyền của mình; kinh nghiệm không bao gồm kinh nghiệm thu được khi làm công việc thực tập và/hoặc khi được đào tạo hoặc quá trình đào tạo chuyên môn được xác nhận bằng một bằng cấp.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.