Độ chính xác của thông tin được cung cấp

Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của các tài liệu và thông tin đã cung cấp cho đơn của họ và cho bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào được cung cấp bởi người được ủy quyền bởi Chủ đầu tư. Nhà đầu tư phải hiểu rằng đơn vị tư vấn và cơ quan nhà nước có thể:

  • Xác minh tính chính xác của thông tin được cung cấp với bên thứ ba; kiểm tra xem có bất kỳ thông tin nào không chính xác hoặc không rõ ràng gây ảnh hưởng đến hồ sơ của Nhà đầu tư;
  • Từ chối bất kỳ đơn nào có chứa thông tin hoặc tài liệu giả mạo và dễ gây nhầm lẫn.

Hợp pháp hóa giấy tờ

Giấy chứng nhận kết hôn, giấy khai sinh và lý lịch tư pháp phải có dấu hợp pháp hóa. Quy trình giống nhau về hợp pháp hoá văn bản giấy tờ được áp dụng bởi các quốc gia là thành viên của Công ước Apostille.

  • Việc xác thực bằng hợp pháp hóa được thực hiện ở các quốc gia không phải là thành viên của Công ước Apostille. Quy trình thủ tục này thường yêu cầu một bản sao đã chứng thực hoặc tài liệu gốc để nộp cho Bộ Ngoại giao nơi cấp giấy tờ. Sau đó giấy tờ được chuyển đến đại sứ quán hoặc lãnh sự quán Bulgaria. Hầu hết các nước Trung Đông hiện không là thành viên của Công ước Apostille thì sẽ áp dụng loại chứng thực hợp pháp hoá này.
  • Nếu cơ quan cấp giấy phép thuộc quốc gia là thành viên của Công ước Apostille, cơ quan có thẩm quyền tại quốc gia này sẽ đóng dấu xác nhận vào bản sao y chứng thực hoặc tài liệu gốc cần được hợp pháp hóa. Tất cả các nước EU và Hoa Kỳ đều là thành viên của Công ước Apostille.

Chứng nhận tài liệu

Đối với bất kỳ giấy ủy quyền nào sẽ có yêu cầu về việc tuyên thệ hoặc công bố (nếu cần), yêu cầu chữ ký của đương đơn được chứng nhận bởi một viên chức lãnh sự quán Bulgaria hoặc bởi công chứng viên Bulgaria. Việc xác nhận chữ ký của đương đơn có thể được thực hiện bởi bất cứ lãnh sự Bulgaria nào ở bất kỳ phái đoàn ngoại giao Bulgaria nào.

Chú thích

Vợ/Chồng                           Hai người khác giới kết hôn hợp pháp ít nhất 5 năm

Trẻ em phụ thuộc               Con cái (con ruột hoặc con nuôi) với điều kiện đương đơn phải có quyền nuôi con hợp pháp và điều kiện sau đây dành cho đứa trẻ:

                 • Dưới 18 tuổi vào thời điểm nộp đơn xin thường trú của trẻ;

   • Chưa kết hôn và không có hôn phối tại thời điểm nộp đơn xin thường trú.

 

Các giấy tờ cụ thể, chúng tôi sẽ hướng dẫn sau khi khách hàng chấp thuận đầu tư.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.