LỰA CHỌN ĐẦU TƯ TOÀN DIỆN

ĐẦU TƯ TRÁI PHIẾU CHÍNH PHỦ

Đương đơn khi lựa chọn mô hình đầu tư này phải nộp khoảng 1 triệu BGN (511,292 Euro) vào Danh mục Đầu tư Trái phiếu Chính phủ trong kỳ hạn đầu tư là 05 (năm) năm và không yêu cầu khoản thanh toán nào thêm. Vào cuối kỳ hạn, khoản tiền đầu tư 1 triệu BGN này sẽ được trả lại cho nhà đầu tư không bao gồm lãi. Mô hình đầu tư này được đảm bảo bởi trái phiếu chính phủ.

ĐẦU TƯ CÓ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH

Đối với một khoản phí trả trước, khách hàng có thể nâng số vốn của mình khi lựa chọn đầu tư có hỗ trợ tài chính. Các đương đơn lựa chọn hình thức này sẽ được hỗ trợ khoản vốn đầu tư tương ứng khoản yêu cầu trong kỳ hạn 5.5 năm từ một ngân hàng chính phủ Bulgaria. Khoản vay này được chấp thuận và được hoàn lại tiền vào cuối kỳ hạn.

Theo yêu cầu của ngân hàng chính phủ Bulgaria các ứng viên lựa chọn phương án Đầu tư có hỗ trợ tài chính cần phải chứng minh tài sản ròng trên khắp thế giới dưới 1 triệu Euro.

LỰA CHỌN NHẬP TỊCH NHANH

Lựa chọn nhập tịch nhanh cho phép các nhà đầu tư xin nhập quốc tịch nhanh hơn bằng cách tăng gấp đôi mức đầu tư của họ. Các yêu cầu cho tùy chọn này như sau:

  • Đã thường trú ít nhất một năm;
  • Tăng gấp đôi đầu tư bằng cách mua thêm trái phiếu Chính phủ với số vốn bổ sung là 512.000 Euro hoặc đầu tư số vốn này vào một công ty của Bulgaria đang thực hiện một Dự án Đầu tư Ưu tiên (được quy định tại Luật Khuyến khích Đầu tư);
  • Duy trì khoản đầu tư bổ sung thứ hai này trong thời hạn 02 (hai) năm.

Các tùy chọn tài chính có sẵn cho các đương đơn đạt yêu cầu. Đơn xin nhập tịch cho những người tham gia chương trình quốc tịch nhanh sẽ được kiểm duyệt theo thủ tục nhanh.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.