Nghị định hướng dẫn thi hành số 15-A / 2015 đã được công bố sau một thời gian dài chờ đợi và đã chính thức có hiệu lực. Nghị định thi hành mới này đưa ra sửa đổi lần thứ 3 của Nghị định thi hành số 84/2007 - quy định khung pháp lý cho người nước ngoài ở Bồ Đào Nha và những thủ tục, quy tắc phải tuân thủ cho đương đơn xin cấp giấy phép cư trú đầu tư định cư Bồ Đào Nha (thường được gọi là "Thị thực vàng" hoặc "ARI").

Điều quan trọng nhất trong Nghị định mới này là đưa ra các mô hình đầu tư theo từng loại hình hoạt động đầu tư. Điều này lấp đầy những khoảng trống trong luật pháp và giảm thiểu gánh nặng của Sở Di trú Bồ Đào Nha (Serviço de Estrangeiros e Fronteiras - SEF), đồng thời mang tính minh bạch, nghiêm ngặt và kiểm soát cao hơn trong quá trình phê duyệt Thị thực Vàng.

 • Thời gian đầu tư và thời hạn bắt buộc: Đương đơn phải đầu tư tại thời điểm xin cấp giấy phép cư trú và phải duy trì đầu tư trong thời gian tối thiểu là 5 năm. Thời hạn 5 năm này bắt đầu từ ngày cấp Thị thực Vàng.
 • Cổ phần và đầu tư thông qua các công ty: Nếu quyết định đầu tư thông qua một công ty thương mại, đương đơn phải thực hiện thông qua công ty TNHH một thành viên có trụ sở tại Bồ Đào Nha, hoặc tại một quốc gia thành viên khác của Liên minh châu Âu có văn phòng đại diện ở Bồ Đào Nha.
 • Thời hạn hiệu lực và nghĩa vụ ở Bồ Đào Nha: Thị thực Vàng là giấy phép cư trú tạm thời có giá trị trong một năm kể từ ngày được cấp. Đương đơn có thể gia hạn trong hai năm liền, miễn là duy trì các yêu cầu cần thiết như đã quy định. Để xin cấp mới hoặc gia hạn giấy phép cư trú, đương đơn phải đảm bảo thời gian có mặt tại Bồ Đào Nha trong vòng 90 ngày kể từ ngày nhập cảnh đầu tiên vào lãnh thổ quốc gia này. Khi cần thiết, đương đơn cần phải có thị thực ngắn hạn từ Lãnh sự quán Bồ Đào Nha tại nước sở tại. Đương đơn cũng phải chứng minh việc đáp ứng các yêu cầu định lượng tối thiểu của quá trình đầu tư.

Để gia hạn Thị thực Vàng, đương đơn phải chứng minh rằng họ đã lưu trú tại Bồ Đào Nha trong ít nhất (i) 7 ngày trong năm đầu tiên, dù liên tiếp hay không, và (ii) 14 ngày trong mỗi 2 năm tiếp theo, dù liên tiếp hay không.

 • Các lợi ích về tài chính cho đầu tư vào các khu vực "Mật độ dân số thấp": Khuyến khích phân bổ đầu tư ngoài các trung tâm đô thị lớn, định lượng hoặc yêu cầu tối thiểu cho 2 hoạt động đầu tư có thể được giảm 20%, bất cứ khi nào đầu tư vào " Các khu vực có mật độ dân số thấp ".
 • Giảm gánh nặng thuế cho đầu tư vào việc cải tạo đô thị: Chính phủ Bồ Đào Nha đã đưa ra các lợi ích thuế đối với hoạt động cải tạo đô thị, và các chính sách thuế hiệu quả cho các nhà đầu tư. Đương đơn xin Thị thực Vàng có thể được hưởng những quyền lợi này nếu (i) Mua bất động sản đã được xây dựng hoàn tất ít nhất 30 năm trước hoặc nằm trong khu vực cải tạo đô thị và (ii) Tiến hành việc khôi phục các bất động sản đó. Những lợi ích này bao gồm (i) Miễn thuế chuyển quyền bất động sản thành phố khi mua các tài sản nói trên, (ii) Miễn thuế Bất động sản địa phương trong ba năm sau khi mua lại tài sản và (iii) Giảm thuế Giá trị gia tăng liên quan đến các bất động sản này.
 • Khu vực Schengen: Giống như bất kỳ giấy phép cư trú Bồ Đào Nha nào, nhà đầu tư sở hữu Thị thực Vàng được quyền tự do đi lại trong Khu vực Schengen.
 • Quyền được đoàn tụ gia đình: Bên cạnh vợ/chồng, con chưa thành niên hoặc người thân kề cận, Nghị định quy định rõ rằng chủ sở hữu Thị thực vàng có thể được đoàn tụ với con lớn (dưới 25 tuổi) đang hưởng sự chăm sóc của vợ/chồng hoặc của một trong hai nếu người con hiện đang học tập tại Bồ Đào Nha hoặc ở nước ngoài.
 • Đẩy mạnh bảo đảm sự minh bạch trong việc xin Thị thực Vàng: Các cơ quan khác nhau do Chính phủ tạo ra sẽ chịu trách nhiệm giám sát, điều tra và kiểm soát các hoạt động xin cấp hoặc gia hạn Thị thực Vàng. Các cơ quan này cũng sẽ làm rõ những nghi vấn và đưa ra các giải pháp đối với những vấn đề từ đương đơn.

 

HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ ĐỊNH CƯ BỒ ĐÀO NHA

A) Chuyển vốn tối thiểu 1.000.000 EUR

 • Tiền gửi ngân hàng: Đương đơn phải có tờ khai của tổ chức tín dụng bất kỳ được chứng nhận bởi Ngân hàng Bồ Đào Nha hoặc đăng ký hoạt động tại Bồ Đào Nha. Tờ khai này phải chứng minh quyền sở hữu, không có bất kỳ khoản nợ hoặc phí nào, khoản tiền gửi ngân hàng có số dư ít nhất là 1.000.000 EUR, do chuyển đổi ngoại tệ hoặc đồng sở hữu của cùng một khoản tiền trong trường hợp các tài khoản chung. Để gia hạn Thị thực Vàng, đương đơn phải chứng minh rằng số dư trung bình hàng quý của khoản tiền gửi ngân hàng ít nhất là 1.000.000 EUR;
 • Chứng khoán nợ công của Nhà nước Bồ Đào Nha: Đương đơn có thể sở hữu Thị thực Vàng thông qua việc mua lại trái phiếu của Nhà nước Bồ Đào Nha bao gồm trái phiếu kho bạc, chứng chỉ tiết kiệm hoặc tín phiếu kho bạc. Trong trường hợp này, Cục Quản lý nợ và Ngân khố Nhà nước (Agência de Gestão de Tesouraria e Dívida Pública - IGCP, EPE) sẽ chứng minh quyền sở hữu của đương đơn, không có bất kỳ khoản nợ hoặc chi phí nào, đối với một trong những loại trái phiếu nói trên và có giá trị ít nhất 1.000.000 EUR. Trong trường hợp gia hạn Thị thực Vàng, đương đơn phải nhận được tờ khai của Cục chứng nhận quyền sở hữu, không có khoản nợ hoặc phí, đối với các trái phiếu có số dư hàng quý trung bình ít nhất là 1.000.000 EUR;
 • Mua lại chứng khoán và mua lại cổ phần trong các công ty thương mại: Đương đơn cũng có thể sở hữu Thị thực Vàng bằng cách mua chứng khoán đã niêm yết, chứng khoán vô danh hoặc ký danh (dù có hay không trong hệ thống tập trung) với số tiền tối thiểu là 1.000.000 EUR. Trong những trường hợp này, đương đơn bắt buộc phải có chứng chỉ chứng minh quyền sở hữu, không có bất kỳ khoản nợ hoặc chi phí nào, do tổ chức phát hành hoặc trung gian tài chính cấp cho đương đơn nhằm hỗ trợ việc xin cấp mới và gia hạn Thị thực Vàng. Trong trường hợp mua lại cổ phần trong các công ty thương mại, đương đơn phải có đăng ký kinh doanh mới nhất của doanh nghiệp đó và hợp đồng mua lại, trình bày rõ ràng về giá trị tài sản.

B) Tạo ít nhất 10 việc làm: Đương đơn phải chứng minh việc đã thực sự thuê người lao động và đã đăng ký với Bộ An Sinh Xã Hội - bằng cách trình giấy chứng nhận mới nhất do Bộ An sinh xã hội cấp. Trong trường hợp gia hạn thị thực, đương đơn phải xuất trình giấy chứng nhận bảo hiểm xã hội hiện tại của nhân viên và chứng minh rằng đương đơn đã duy trì số lượng công việc tối thiểu như quy định.

C) Mua bất động sản với giá trị ít nhất 500.000 EUR: Chiếm ưu thế trong các loại hình đầu tư Thị thực Vàng là hình thức mua bất động sản với giá trị ít nhất là 500.000 EUR. Đương đơn có thể mua bất động sản với tư cách là đồng sở hữu nếu như mỗi bên đầu tư ít nhất 500.000 EUR. Đương đơn xin Thị thực Vàng cũng có thể nộp Hợp đồng hứa mua hứa bán (đối với các dự án đang xây dựng), với điều kiện số tiền đã thanh toán tối thiểu là 500.000 EUR. Tiền sử dụng để thanh toán giá mua hoặc tiền đặt cọc phải được chuyển từ tài khoản nước ngoài sang tài khoản ngân hàng ở Bồ Đào Nha do đương đơn đơn đứng tên.

Để chứng minh sự tuân thủ các yêu cầu tối thiểu cho hoạt động đầu tư này, khi làm đơn xin Thị thực Vàng, đương đơn đơn phải nộp: (i) Tài liệu chứng minh việc mua hoặc cam kết mua bất động sản, (ii) Tờ khai của một tổ chức tài chính xác nhận việc chuyển nhượng vốn, và (Iii) Giấy chứng nhận đăng ký đất đai cập nhật, bao gồm việc đăng ký mua hoặc cam kết mua/bán bất động sản vì lợi ích của đương đơn.

Cần lưu ý rằng nếu lần gia hạn thứ hai xảy ra 36 tháng sau khi được cấp Thị thực Vàng, chủ sở hữu thị thực phải xuất trình hợp đồng mua bán và chứng nhận đăng ký đất đai cập nhật về việc sở hữu tài sản của bản thân.

D) Việc mua lại bất động sản với công trình xây dựng hoàn thành ít nhất 30 năm trước hoặc nằm trong khu vực cải tạo đô thị, với việc thực hiện các công trình cải tạo: Để có được một Thị thực Vàng bằng cách mua tài sản bất động sản đã hoàn tất xây dựng ít nhất 30 năm trước đây hoặc nằm trong khu vực cải tạo đô thị và thực hiện các công trình khôi phục đối với tài sản đã mua, mức đầu tư tối thiểu sẽ giảm xuống 350.000 EUR. Bên cạnh việc chứng minh rằng đương đơn chính là chủ sở hữu tài sản, không có bất kỳ khoản nợ hoặc chi phí nào, người nộp đơn có thể xuất trình: (i) Bằng chứng nộp đơn yêu cầu thông tin trước đây hoặc giấy phép cho khôi phục hoặc (ii) Hợp đồng công trình khôi phục bất động sản. Nếu rơi vào một trong hai trường hợp này, đương đơn cũng phải gửi khoản chênh lệch giữa giá mua bất động sản và yêu cầu đầu tư tối thiểu - để trả cho các công trình - trong tài khoản ngân hàng tại một ngân hàng ở Bồ Đào Nha do đương đơn đứng tên.

Để gia hạn Thị thực Vàng, đương đơn phải có giấy phép thực hiện các công việc khôi phục cũng như hợp đồng thi công công trình. Đồng thời, đương đơn vẫn tiếp tục có nghĩa vụ phải chứng minh rằng mình đã duy trì tiền ký thác hợp đồng thi công công trình tại một ngân hàng ở Bồ Đào Nha và, bất cứ khi nào có thể, trình giấy biên nhận thanh toán thi công một phần hoặc toàn bộ cho các công trình.

E) Đầu tư tối thiểu 350.000 EUR cho nghiên cứu của các tổ chức nghiên cứu khoa học công lập hoặc tư nhân thuộc hệ thống khoa học và công nghệ quốc gia: Đương đơn phải chuyển từ tài khoản quốc tế ít nhất 350.000 EUR vào tài khoản ngân hàng ở Bồ Đào Nha do chính đương đơn đứng tên. Đương đơn phải nhận được tờ khai của cơ sở nghiên cứu của nhà nước hoặc tư nhân thuộc hệ thống khoa học và công nghệ quốc gia, chứng nhận rằng họ đã nhận được số vốn ấy.

F) Đầu tư tối thiểu 250.000 EUR cho hỗ trợ sản xuất nghệ thuật, phục hồi hoặc duy trì di sản văn hoá quốc gia: Đương đơn phải chuyển từ tài khoản quốc tế vào tài khoản ngân hàng của mình ở Bồ Đào Nha và nhận được tờ khai do Văn phòng Chiến lược Văn hoá, Kế hoạch và Đánh giá công trình văn hóa (Gabinete de Estratégia, Planeamento e Avaliações Culturais) chứng nhận việc chuyển vốn đó.

G) Đầu tư tối thiểu 500.000 EUR để mua lại các quỹ đầu tư hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm mục đích cung cấp vốn cho các công ty vừa và nhỏ đáp ứng các yêu cầu cụ thể: Để có được Thị thực Vàng, đương đơn phải mua các quỹ đầu tư hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm nhằm cung cấp vốn cho các công ty vừa và nhỏ có kế hoạch vốn hóa với mức giá ít nhất là 500.000 EUR. Đổi lại, công ty quản lý quỹ đang được đề cập phải chứng minh khả năng tồn tại của kế hoạch này trong tương lai. 

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.