1. Đóng góp cho Quỹ Phát triển Quốc gia

Các cá nhân có khả năng tài chính dồi dào có thể lựa chọn đóng góp cho Quỹ Phát triển Quốc gia hoặc một tổ chức thiện nguyện một số tiền không hoàn lại là USD100.000.

2. Đầu tư Bất động sản:

Đầu tư ít nhất USD400.000 vào một trong các dự án bất động sản đã được phê duyệt và khoản đầu tư này phải được duy trì tối thiểu 5 năm. Nhà đầu tư sẽ phải chi trả thêm các khoản chi phí liên quan tới phí thụ lý hồ sơ, phí đăng ký bất động sản, và thuế.

3. Đầu tư kinh doanh:

Đầu tư một khoản tương ứng 1,5 triệu USD vào một doanh nghiệp đủ điều kiện. Hoặc thành lập doanh nghiệp có tổng trị giá ít nhất 5 triệu USD với tư cách nhà đầu tư duy nhất hoặc đồng góp vốn (mà trong đó mỗi nhà đầu tư phải đóng góp tối thiểu USD400.000

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.