NGƯỠNG ĐẦU TƯ TỐI THIỂU:  2.000.000 bảng Anh

CÁC TIÊU CHUẨN ĐẦU TƯ

Một nhà đầu tư phải đáp ứng các yêu cầu sau:

 • Trên 18 tuổi và có ít nhất 2.000.000 bảng Anh của riêng mình, dưới sự kiểm soát của họ, và được sử dụng tại Anh.

• Toàn bộ số tiền này phải được đầu tư vào trái phiếu Chính phủ Vương quốc Anh, hoặc mua cổ phần hoặc cho vay vốn các công ty đã đăng ký ở Vương quốc Anh. Việc đầu tư phải được duy trì ở mức tối thiểu này để đủ điều kiện gia hạn lưu trú và cuối cùng là được phép cư trú tại Anh không thời hạn.

 • Đương đơn phải được quyền kiểm soát nguồn vốn đầu tư. Vốn đầu tư phải được tạo ra hợp pháp và đương đơn phải mở một tài khoản ở một ngân hàng tại Vương quốc Anh trước khi nộp đơn với mục đích đầu tư số tiền trên.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH 

• Không có yêu cầu về tiếng Anh đối với nhà đầu tư trước khi họ đến Vương quốc Anh.

• Các nhà đầu tư được tự do làm việc và học tập tại Vương quốc Anh.

• Các nhà đầu tư có thể hội đủ điều kiện được tạm rời khỏi Vương quốc Anh vô thời hạn ở những thời điểm khác nhau trong thời gian lưu trú ở Vương quốc Anh, tùy thuộc vào mức độ đầu tư của họ.

• Người phối ngẫu và người phụ thuộc có đủ điều kiện để áp dụng với hoặc tham gia cùng với đương đơn chính.

Các mức đầu tư và thời hạn như sau:

• 5 năm cho đương đơn đầu tư 2 triệu bảng Anh tại Vương quốc Anh

• 3 năm cho đương đơn đầu tư 5 triệu bảng Anh tại Vương quốc Anh

• 2 năm cho đương đơn đầu tư 10 triệu bảng Anh tại Vương quốc Anh

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.