NGƯỠNG ĐẦU TƯ TỐI THIỂU

Doanh nhân phải đầu tư vốn vào một doanh nghiệp mới hoặc đang tồn tại ở Vương quốc Anh, làm việc trong doanh nghiệp này và tạo cơ hội việc làm cho những người định cư ở Vương quốc Anh.

Doanh nhân có thể hội đủ điều kiện để được phép ở lại Vương quốc Anh vô thời hạn ở những thời điểm khác nhau tùy thuộc vào hoạt động kinh doanh của họ.

Các mốc thời gian:

• 3 năm - nếu doanh nghiệp tạo ra ít nhất 10 công việc mới toàn thời gian cho công dân hoặc thường trú nhân tại Vương quốc Anh.

• 3 năm - nếu doanh nghiệp có doanh thu nhập ít nhất 5 triệu bảng Anh trong giai đoạn ba năm.

• 3 năm - nếu việc tiếp quản một doanh nghiệp hiện hữu tạo ra doanh thu 5 triệu bảng trong tổng thu nhập của doanh nghiệp trong giai đoạn ba năm sau so với giai đoạn ba năm trước liền kề.

• 5 năm - trong tất cả các trường hợp khác, với yêu cầu tạo ra hai công việc toàn thời gian cho công dân hoặc thường trú nhân tại Vương quốc Anh.

NHỮNG ĐẶC ĐIỂM CHÍNH 

Doanh nhân phải có khả năng thể hiện rằng:

• Có khả năng tiếp cận 200,000 bảng Anh; hoặc ít nhất 50.000 bảng từ các công ty đầu tư mạo hiểm được quy định, các cuộc thi tài trợ hạt giống kinh doanh Anh hoặc các cơ quan chính phủ Vương quốc Anh.

• Số vốn này được phép sử dụng tại Vương quốc Anh và được giữ trong một tổ chức quy định cho đến khi được đầu tư vào doanh nghiệp tại Vương quốc Anh của doanh nhân.

• Có ý định thực sự thành lập doanh nghiệp ở Vương quốc Anh.

• Có kỹ năng tiếng Anh cơ bản.

• Có đủ khả năng tài chính để trang trải các nhu cầu cá nhân của họ và của những thành viên gia đình phụ thuộc.

Đặt hẹn tư vấn

Hãy đăng kí tư vấn với chúng tôi ngay hôm nay để có thể tìm hiểu về các chương trình định cư phù hợp nhất với nhu cầu và khả năng tài chính của Quý vị.