product/c5b6eec8027348d6c8b44b85e27f6fe2.jpg

MỨC SỐNG THẤP TẠI TÂY BAN NHA NHƯNG ĐI KÈM VỚI NHỮNG TIÊU CHUẨN...

Một báo cáo gần đây cho biết Tây Ban Nha là một trong những nước có mức sống rẻ nhất... Xem thêm
product/72173c1f0708ed93298a1df4c2379965.jpg

LUẬT DI TRÚ TÂY BAN NHA THAY ĐỔI - CƠ HỘI CHO NHÀ ĐẦU TƯ

Tây Ban Nha ngày càng trở nên hấp dẫn đối với các nhà đầu tư quốc tế vì gắn liền... Xem thêm

Đặt hẹn tư vấn

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.