product/e8cb8d9cc67c1066cad40b22ef9f3430.jpg

NHU CẦU VỀ ĐỊNH CƯ TẠI IRELAND TĂNG CAO

Trong năm 2016 vừa qua, số lượng nhà đầu tư quốc tế sở hữu quyền cư trú tại Ireland đã tăng với tốc... Xem thêm

Đặt hẹn tư vấn

Các bản tin định kỳ của Resident Global là cách nhanh nhất để chúng tôi chia sẻ và cập nhật các thông tin về các chương trình và chính sách định cư và nhập cư trên toàn thế giới. Được biên soạn bởi đội ngũ chuyên gia trong lĩnh vực dịch vụ định cư và nhập cư, mỗi bản tin đều mang lại tổng quan cũng như những thay đổi quan trọng của các quốc gia nổi bật trong kỳ.